Tidlig vaksinasjonseffekt: kjønnsvortetrender i Norge

Prosjektet studerer kjønnsvortetrender for å vurdere tidlig effekt av HPV-vaksinen.

Publisert: 28.08.2017, sist oppdatert: 03.06.2019

HPV og kjønnsvorter

Kjønnsvorter kommer fra det seksuelt overførbare viruset Human Papillomavirus (HPV). Kjønnsvorter er den vanligste kliniske manifestasjonen av en HPV-infeksjon, og omtrent 11% av alle nordiske kvinner får kjønnsvorter i løpet av livet.

HPV-vaksinen som benyttes i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, beskytter mot 2 av HPV-typene som forårsaker 90% av kjønnsvortene.

 

Tidlig indikasjon på vaksineeffekt

Fra du er smittet med HPV kan det ta opptil 10 år før livmorhalskreft oppstår. Forstadier til livmorhalskreft oppstår innen tre år. Kjønnsvorter derimot, har en relativt kort inkubasjonstid på ca 2 - 3 måneder.

Trender av kjønnsvorter har aldri tidligere blitt beskrevet i Norge. For å studere epidemiologien til denne sykdommen, og for å vurdere effekten av HPV-vaksinen, vil data fra Norsk Pasientregister, SYSVAK og Reseptregisteret kombineres.

I Danmark har en betydelig større andel av kvinner fått HPV-vaksine sammenlignet med Norge. For å sammenligne HPV-vaksineeffekt på kjønnsvorter på befolkningsnivå gjøres en tilsvarende analyse gjøres også på danske data.

 

Slik foregår studien

I denne studien ser vi på forekomst av kjønnsvorter blant norske kvinner og menn født i perioden 1975 - 2003.

Dette er en registerbasert, ikke-intervenerende studie. Det betyr at all informasjon som brukes i studien allerede er innsamlet, og studien vil derfor ikke kreve aktiv deltakelse fra de som inngår i studiens datamateriale.

 

Status

De første resultatene er ferdig analysert, og publiseres snart.

 

Prosjektmedarbeidere

Kreftregisteret

Mari Nygård, Bo T. Hansen og Madleen Orumaa.

Eksterne

Oslo Universitetssykehus: Anne Olaug Olsen

The Danish Cancer Society: Susanne Krüger Kjær, Christian Dehlendorff og Christian Munk

 

Prosjektet er finansiert av Kreftregisteret og The Danish Cancer Society.