Persontilpasset screening mot livmorhalskreft

Prosjektet fremmer tanken om persontilpasset livmorhalskreftscreening basert på individuell prøvehistorikk.

Publisert: 28.08.2017, sist oppdatert: 25.06.2019

Anbefalt screening

Screening for livmorhalskreft anbefales i dag hvert tredje år for kvinner i alderen 25 til 69 år. Dersom alle prøver er normale tilsvarer dette rundt 16 screeningprøver i løpet av en livstid. Dagens kunnskap tilsier at etter en serie med normale celleprøver er risikoen for forstadier til livmorhalskreft lav. Likevel behandler programmet alle kvinner likt, uavhengig av personlig prøvehistorikk.

 

I dette prosjektet fremmes tanken om persontilpasset screening i kreftforebygging. I samarbeid med Lawrence Livermore National Laboratory, CA, USA, utvikler vi en statistisk modell som estimerer risikonivå for en unormal prøve og celleforandringer ved å ta den enkeltes screeninghistorikk i betrakting.

 

Status

Prosjektet er utvidet i omfang, både med tanke på forskningstema og medarbeidere. Vi ser også på hvordan livstilsfaktorer, svangerskapsrelaterte hormonelle endringer, ko-morbiditeter, bruk av vaksiner og legemidler påvirker enkeltindividets risiko for livmorhalskreft og andre HPV-relaterte kreftformer.

To av prosjektets medarbeiderne, Mari og Jan Nygård, holder nå foredrag på ulike konferanser, blant annet ved Nordic Conference of Epidemiology and Register-Based Health Research i Finland, CompBioMed-konferansen i England, The International Super Computing Workshop on High Performance Computing i Frankfurt, samt konferansen Kunstig Intelligens i Helsetjenesten i Bodø. 

 

Prosjektdeltagere

Kreftregisteret

Mari Nygård, Giske Ursin, Jan F. Nygård, Suzanne Campbell og Ditte Staldgaard.

 

Eksterne

Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL): Ghaleb M. Abdulla, Jason J. Paragas, Braden C. Soper, Hang Deng, Rui Meng, Ana Paula Sales, Priyadip Ray, David Weidermann og Andre Goncalves. 

Oslo Cancer Cluster: Ketil Widerberg

 

 

Prosjektet er finansiert av Kreftregisteret og Lawrence Livermore National Laboratory.