Regionale forskjeller i livmorhalskreft i Norge

Forskningsprosjektet beskriver forekomst av livmorhalskreft og risikofaktorer for livmorhalskreft på regionalt nivå i Norge.

Publisert: 28.08.2017, sist oppdatert: 20.01.2021

Anonymiserte data

Studien bruker anonymiserte data om tilfeller av livmorhalskreft og om oppmøte til screening mot livmorhalskreft.

I tillegg brukes et separat datasett fra en stor spørreundersøkelse om livsstil og helse for å se om det kan være regionale forskjeller i risikofaktorer for livmorhalskreft, som seksualatferd og røyking. Det er ingen kobling mellom register- og spørreskjemadata.

 

Status

Alle data i prosjektet er innhentet fra Kreftregisteret og fra spørreundersøkelsen, og publisering er pågående.

 

Prosjektdeltagere

Mari Nygård, Bo Terning Hansen og Suzanne Campbell.

 

 

Prosjektet er finansiert av Kreftregisteret.