Regionale forskjeller i livmorhalskreft i Norge

Forskningsprosjektet beskriver antall tilfeller av livmorhalskreft på regionalt nivå i Norge, og undersøker om forekomsten varierer i ulike deler av landet.

Publisert: 28.08.2017, sist oppdatert: 05.01.2018

Analyserer anonymiserte data

Prosjektet analyserer regionale data om seksualvaner og oppmøte til masseundersøkelsen mot livmorhalskreft for å se hvordan dette påvirker antall tilfeller av livmorhalskreft.

Anonymiserte data fra norske kvinner som har fått påvist livmorhalskreft i perioden 1955 til 2010 er inkludert i studien, med mindre de har reservert seg mot deltagelse i forskningsstudier.

 

Alle data som er tiltenkt prosjektet er innhentet fra Kreftregisteret og Folkehelseinstituttet, det vil si regionale data på insidens av livmorhalskreft, screeningoppmøte, røyking og seksualvaner. 

Alle data er på befolkningsnivå, og det er ingen kobling mellom data fra de ulike registrene.

 

Prosjektdeltagere

Mari Nygård, Bo Terning Hansen og Suzanne Campbell.

 

 

Prosjektet er finansiert av Kreftregisteret.