Kartlegging av endring i immunresponsen mot en HPV-infeksjon over tid

Prosjektet skal undersøke hvilken betydning immunforsvarets aktivitet har for utvikling av livmorhalskreft.

Publisert: 13.06.2019, oppdatert: 20.10.2020

Ukjente mekanismer

Progresjon fra HPV-infeksjon til kreft er relatert til svikt i immunforsvaret, men de nøyaktige mekanismene er i midlertid ikke kjent. Mimotope Variance Analysis er utviklet av våre samarbeidspartnere i Estland, og er en ny metode som forsøker å identifisere rollen av de forskjellige antistoffene i det humorale immunforsvaret.

 

Basert på materiale fra Janus

Studien er basert på innsamlet biologisk materiale i Janus Serumbank. Her blir prediagnostiske serumprøver fra kvinner som har hatt en HPV-infeksjon og utviklet livmorhalskreft undersøkt. Deretter forsøkes det å beskrive endringer i immunsystemet til pasientene i løpet av progresjonstiden.

 

Prosjektmedarbeidere

Kreftregisteret

Einar Birkeland, Mari Nygård, Trine Rounge, Hilde Langseth og Espen Enerly

 

Eksterne

Karolinska Instituttet: Matti Lehtinen

Life Science Company Protobios, Estonia: Kaia Palm, Arno Pilhak og Toomas Neuman

Lawrence Livermore National Laboratory, USA: Anna Paula de Sales