Kartlegging av endring i immunresponsen mot en HPV-infeksjon over tid

Prosjektet skal undersøke hvilken betydning immunforsvarets aktivitet har for utvikling av livmorhalskreft.
Sist oppdatert: 13.06.2019

Bakgrunn

Progresjon fra HPV-infeksjon til kreft er relatert til svikt i immunforsvaret, men de nøyaktige mekanismene er i midlertid ikke kjent. Mimotope Variance Analysis er utviklet av våre samarbeidspartnere i Estland, og er en ny metode som forsøker å identifisere rollen av de forskjellige antistoffene i det humorale immunforsvaret.

Datagrunnlag

Studien er basert på innsamlet biologisk materiale i Janus Serumbank. Her blir prediagnostiske serumprøver fra kvinner som har hatt en HPV-infeksjon og utviklet livmorhalskreft undersøkt. Deretter forsøkes det å beskrive endringer i immunsystemet til pasientene i løpet av progresjonstiden.