Persontilpasset screening mot livmorhalskreft

Prosjektet fremmer tanken om å gå fra en one size fits all-modell innen kreftscreening til persontilpasset livmorhalskreftscreening som er basert på individuell prøvehistorikk.

Publisert: 28.08.2017, sist oppdatert: 17.11.2020

Dagens screeningprogram

Screening for livmorhalskreft anbefales i dag hvert tredje år for kvinner i alderen 25 til 69 år. Dersom alle prøver er normale tilsvarer dette rundt 16 screeningprøver i løpet av en livstid. Dagens kunnskap tilsier at etter en rekke med normale celleprøver er risikoen for forstadier til livmorhalskreft lav. Likevel behandler programmet alle kvinner likt, uavhengig av personlig prøvehistorikk.

Mot persontilpasset screening

I dette prosjektet fremmes tanken om persontilpasset screening i kreftforebygging. Målet med prosjektet er å skape mer fleksibel kreftforebygging ved å gå fra en «one size fits all»-modell med standardiserte anbefalinger til anbefalinger basert på en personlig risikovurdering. Ved å kombinere ekspertise fra både den medisinske og den datateknologiske verden ønsker vi å utvikle en algoritme, en retningslinje, som ved hjelp av helsedata, skreddersyr anbefalinger om sykdomsforebygging basert på den enkeltes risikoprofil.


Prosjektet vil utvikle statistiske metoder for risikovurdering, med et langsiktig mål om å bedre helsetjenester som tilbys befolkningen.

Bruker data fra Livmorhalsprogrammet

Livmorhalsprogrammet har vist seg å ha god effekt når det gjelder kreftforebygging i befolkningen, og det norske screeningprogrammet har gjennom årene generert store mengder data. Disse dataene er tilgjengelige via Kreftregisterets sentrale helseregistre og kan dermed brukes til å forske på enda bedre kreftforebygging. Dette gjør screening for livmorhalskreft er et godt område å utvikle en slik algoritme på.

Utenom statistiske data fra Livmorhalsprogrammet vil vi i dette prosjektet også bruke informasjon om human papillomavirus-infeksjon hentet inn fra en tidligere studie, samt data fra spørreskjemaundersøkelser som omhandler risikofaktorer som kan knyttes til utvikling av livmorhalskreft. Videre vil vi også bruke informasjon om vaksinestatus fra Nasjonalt vaksinasjonsregister.

Det å ha tilgang til et slik datasett, kombinert med nye fremskritt i forståelsen av hvordan livmorhalskreft utvikler seg og ikke minst utviklingen innen teknologiens verden, gir oss tilgang til helt nye muligheter for å bearbeide data og vurdere risikoen for kreft hos den enkelte kvinne.

Status

I samarbeid med Lawrence Livermore National Laboratory, CA, USA, SimulaMet, Oslo, Norge, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, og University of Tartu, Tartu, Estland, utvikler vi en statistisk modell som beregner risikonivå for en unormal prøve og celleforandringer ved å ta den enkeltes screeninghistorikk i betrakting.

Prosjektmedarbeidere

Kreftregisteret

Mari Nygård, Jan F. Nygård, Suzanne Campbell, Severin Langberg, Nicholas Baltzer, Ståle Nygård og Ditte Staldgaard.

 

Eksterne samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiering

Prosjektet er finansiert med midler fra Kreftregisteret, Lawrence Livermore National Laboratory, Norges Forskningsråd - IKTPLUSS (prosjektnummer 300034) og EEA Financial mechanism 2014-2021 Baltic Research Programme (prosjektnummer EMP416).