LTFU-studien: Informasjon til Studiedeltakere som flytter innen Norden

Når man følger studiedeltakere over lengre tid, som i LTFU-studien, er det forventet at mange deltakere flytter i løpet av studieperioden. En del vil flytte til andre nordiske land, og for å kunne følge flest mulig studiedeltakere vil vi benytte registre i disse landene til fortsatt oppfølging.

 

Ettersom LTFU er en samarbeidsstudie mellom Norge, Sverige, Danmark og Island, kan vi følge studiedeltakere som flytter til et av disse landene.  Ved det norske studiesenteret i LTFU-studien gjør vi søk i Folkeregisteret minst en gang i året for å se om noen studiedeltakere har flyttet til utlandet. Dersom en studiedeltaker flytter til et av de andre nordiske landene i studien, vil vi kontakte nasjonalt studiesenter i det aktuelle landet. Studiedeltakerens navn og fødselsdato utveksles slik at helseopplysninger om studiedeltakeren kan innhentes i det nye landet. Helseopplysningene vil bli sendt avidentifisert tilbake til oss hvor de bearbeides videre.

 

Tilsvarende vil de nasjonale studiesentrene i Sverige, Danmark og på Island gjøre søk i sine respektive folkeregistre og sende oss informasjon om studiedeltakere som flytter til Norge. Vi gjør søk i norske helseregistre og sender data om aktuelle studiedeltakere tilbake til det opprinnelige landet.

 

Som deltaker i studien trenger du ikke å gjøre noe spesielt i forbindelse med flytting. Dersom du skulle ønske å reservere deg fra videre oppfølging, kan du kontakte oss på: 

E-post: HPVvaksine@kreftregisteret.no