Kvinners livsstil og helse - forskning på livsstil, virus og kreft

Prosjektet "Kvinners livsstil og helse" har som overordnet mål å skape forebyggende tiltak mot livmorhalskreft ved å forbedre masseundersøkelsen, og undersøke innvirkning av HPV-vaksinen.

Publisert: 12.04.2016, sist oppdatert: 20.01.2021

Forsker på sammenheng mellom livsstil og HPV-relatert sykdom

Vi ser på hvordan ulike livsstilsvaner (som for eksempel røyking, prevensjons- og seksualvaner) kan påvirke risikoen for å få livmorhalskreft og andre HPV-relaterte sykdommer og i hvilken grad introduksjon av HPV-vaksine kan ha påvirket kvinners livsstil og helse.

Kunnskap fra denne studien brukes til å forebygge livmorhalskreft mer effektivt og til å forbedre helsetilbudet til kvinner.

 

Datagrunnlag

Dette er en studie av den kvinnelige befolkningen i Norge som var i alderen 18-45 år da de deltok i en spørreskjemaundersøkelse. I 2004-2005 og i 2011-2012 fikk kvinnene tilsendt et spørreskjema som omhandlet seksualatferd, livsstilsvaner, medisinsk historikk og holdninger til livmorhalskreftscreening. Utvalget bestod av totalt 52.000 kvinner, hvorav 59% svarte på spørreskjemaet. Kvinnene ble tilfeldig trukket fra Folkeregisteret.

Den samme undersøkelsen fant også sted i Sverige, Island og Danmark.

 

Til deg som deltok i studien

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) godkjente i 2017 at data fra undersøkelsen kan kobles mot ytterligere norske registre, og studien kan i dag kobles mot Reseptregisteret, Norsk Pasientregister, Medisinsk Fødselsregister, Statistisk Sentralbyrå, Nasjonalt Vaksinasjonsregister, Folkeregisteret og Kreftregisteret. Videre har studieperioden blitt utvidet til 31.12.2021. Tilsvarende endringer er gjort for studiene i Sverige, Danmark og Island, slik at vi fremdeles kan kombinere data fra flere land. Endringene er gjort for blant annet å kunne undersøke muligheter for mer persontilpasset screening mot livmorhalskreft.

Sendte du inn spørreskjema, og har spørsmål til studien, eller lurer på hvordan personvernet ivaretas? Finn svar ved å gå inn på ofte stilte spørsmål.

 

Status

Spørreskjemadataene er nå i ferd med å kobles til data fra de nordiske kreftregistrene. Formålet er å analysere atferdsmessige risikofaktorer for kreft.

En rekke artikler har allerede blitt publisert. Se under "Utvalgte publikasjoner" til høyre på denne siden. 

 

Samarbeidspartnere

Studien utføres av Kreftregisteret i samarbeid med
Karolinska Institutet (Sverige), Kræftens Bekæmpelse (Danmark)Krabbameinsfélgið (Island), Lawrence Livermore National Laboratory (California, USA) og SimulaMet (Oslo).

 

Finansiering

Samarbeid i 2020-2021 er finansiert av Nordic Cancer Union. Kobling av data til nordiske helseregistre ble finansiert gjennom samarbeidsavtale mellom Kreftregisteret, Kræftens Bekæmpelse i Danmark og Karolinska Institutet i Sverige. Kostnader relatert til spørreskjemaundersøkelsen i 2004-2005 og 2011-2012 ble finansiert av MSD Norge.