Forekomst av human papilloma virus (HPV) blant befolkningen

Prosjektets formål er å kartlegge omfanget av HPV blant den kvinnelige befolkningen i Norge og i Skandinavia før den første godkjente HPV-vaksinen ble tilgjengelig på markedet i 2006, og 5 år etter introduksjon av vaksinen.

Publisert: 25.03.2020, sist oppdatert 29.10.2020

Den første godkjente HPV-vaksinen beskytter mot høyrisiko typene HPV 16 og HPV 18 som er kjent for å forårsake livmorhalskreft, og også HPV 6 og HPV 11 som forårsaker kjønnsvorter.

Denne studien gir viktig informasjon om hvilke HPV typer som forekommer i befolkningen før HPV-vaksinen ble tilgjengelig, og gjør det mulig å oppdage endringer innen HPV typene etter introduksjonen av HPV-vaksinen. Prosjektet er del av et skandinavisk samarbeid fokusert på kartlegging av HPV typer i Skandinavia. Det biologiske materialet består av overskuddsmateriale fra celleprøve som ble tatt i forbindelse med livmorhalsprogrammet, og dette har blitt samlet fra 6000 norske kvinner. Kvinnene som er inkludert i studien har alle sammen både mottatt informasjon om studien og blitt informert om muligheten til å reservere seg.

Resultater

Basert på resultater fra studien har det vært mulig å kartlegge forekomsten av de forskjellige HPV typene i den norske befolkningen. For unge norske kvinner (mellom 18 og 26 år) gikk total forekomst av HPV betraktelig ned, fra 61% i perioden før innføring av vaksinen (2006-2008) til 52.9% i perioden etter innføring av vaksinen (2012-2013). Ingen endring i total HPV forekomst for norske kvinner mellom 27-50 år ble observert for samme periode. Resultatene er også slått sammen med tilsvarende data fra Sverige og Danmark for å beskrive forekomsten av HPV typene i Skandinavia. Total forekomst av HPV i Skandinavia gikk noe ned fra 36.5% i 2006-2008 til 34.5% i 2012-2013. Nedgangen var mest markant for kvinner mellom 18-26 år (fra 54,4% til 48,1%) og var betydelig for de HPV typene vaksinen beskytter mot (HPV6/11/16/18) (fra 54.4% til 48.1%).

Til deg som deltok i studien


Takk for ditt bidrag!


Dine prøvesvar kobles mot data fra Kreftregisteret, mot Nasjonalt vaksineregister og mot en spørreskjemaundersøkelse om kvinners livsstil og helse (som beskrevet i informasjonsbrev). Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har godkjent å forlenge studieperioden til 31.12.2025.


Data fra studien brukes blant annet til å undersøke muligheter for mer persontilpasset screening mot livmorhalskreft (se her).

Ønsker du ytterligere informasjon kan kontakte prosjektleder Mari Nygård .

 

Prosjektmedarbeidere

Xin Liu, Sophie Berger, Eva Wessel Stratford, Mari Nygård

 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Merck USA (research grant EPO8014.033) og ble utført som et samarbeid mellom Danmark, Sverige, Norge og Island.​