Forekomst av human papilloma virus (HPV) blant befolkningen

Prosjektets formål er å kartlegge omfanget av HPV blant den kvinnelige befolkningen i Norge og i Skandinavia før den første godkjente HPV-vaksinen ble tilgjengelig på markedet i 2006, og 5 år etter introduksjon av vaksinen.
Sist oppdatert: 04.06.2021

Bakgrunn og hensikt

Den første godkjente HPV-vaksinen beskytter mot høyrisiko typene HPV 16 og HPV 18 som er kjent for å forårsake livmorhalskreft, og også HPV 6 og HPV 11 som forårsaker kjønnsvorter.

Denne studien gir viktig informasjon om hvilke HPV typer som forekommer i befolkningen før HPV-vaksinen ble tilgjengelig, og gjør det mulig å oppdage endringer innen HPV typene etter introduksjonen av HPV-vaksinen. Prosjektet er del av et skandinavisk samarbeid fokusert på kartlegging av HPV typer i Skandinavia. Det biologiske materialet består av overskuddsmateriale fra celleprøve som ble tatt i forbindelse med livmorhalsprogrammet, og dette har blitt samlet fra 6000 norske kvinner. Kvinnene som er inkludert i studien har alle sammen både mottatt informasjon om studien og blitt informert om muligheten til å reservere seg.

Resultater

Basert på resultater fra studien har det vært mulig å kartlegge forekomsten av de forskjellige HPV typene i den norske befolkningen. For unge norske kvinner (mellom 18 og 26 år) gikk total forekomst av HPV betraktelig ned, fra 61% i perioden før innføring av vaksinen (2006-2008) til 52.9% i perioden etter innføring av vaksinen (2012-2013). Ingen endring i total HPV forekomst for norske kvinner mellom 27-50 år ble observert for samme periode. Resultatene er også slått sammen med tilsvarende data fra Sverige og Danmark for å beskrive forekomsten av HPV typene i Skandinavia. Total forekomst av HPV i Skandinavia gikk noe ned fra 36.5% i 2006-2008 til 34.5% i 2012-2013. Nedgangen var mest markant for kvinner mellom 18-26 år (fra 54,4% til 48,1%) og var betydelig for de HPV typene vaksinen beskytter mot (HPV6/11/16/18) (fra 54.4% til 48.1%).

Til deg som deltok i studien


Takk for ditt bidrag!

Dine prøvesvar kobles mot data fra Kreftregisteret, mot Nasjonalt vaksineregister og mot en spørreskjemaundersøkelse om kvinners livsstil og helse (som beskrevet i informasjonsbrev). Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har godkjent å forlenge studieperioden til 31.12.2025.

Data fra studien brukes blant annet til å undersøke muligheter for mer persontilpasset screening mot livmorhalskreft (se her).

Ønsker du ytterligere informasjon kan kontakte prosjektleder Mari Nygård .

Publikasjoner

Dillner JNygård MMunk CHortlund MHansen BTLagheden CLiaw KLKjaer SK (2018)
Decline of HPV infections in Scandinavian cervical screening populations after introduction of HPV vaccination programs
Vaccine36 (26)3820-3829
DOI 10.1016/j.vaccine.2018.05.019PubMed 29778519

Nygård M, Hansen BT, Kjaer SK, Hortlund M, Tryggvadóttir L, Munk C, Lagheden C, Sigurdardottir LG, Campbell S, Liaw KL, Dillner J (2020)
Human papillomavirus genotype-specific risks for cervical intraepithelial lesions
Hum Vaccin Immunother
DOI 10.1080/21645515.2020.1814097, PubMed 32990181