Forbedring av masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Prosjektet ønsker å forbedre masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ved å sammenligne og eventuelt erstatte dagens analysemetode med en HPV-test.

Publisert: 28.08.2017, sist oppdatert: 12.11.2020

Kan HPV-testen forbedre masseundersøkelsen?

Det finnes per i dag to metoder som begge regnes for å være velegnede for å oppdage kreft og forstadier til kreft i livmorhalsen; Pap-test og Humant papillomavirus (HPV)-test.

Dagens masseundersøkelse mot livmorhalskreft bruker Pap-test og mikroskopi for å undersøke kvinners celleprøver, mens prosjektet vurderer om HPV-testen kan forenkle og forbedre masseundersøkelsen.

Fordelen med HPV-testen for den enkelte kvinne er at hun i løpet av livet trenger færre legebesøk enn ved Pap-testen. HPV-testen regnes også for å føre til store økonomiske besparelser for samfunnet hvis den erstatter dagens analysemetode.

 

Fire fylker

Halvparten av kvinnene som møtte opp til masseundersøkelse mot livmorhalskreft i de fire norske fylkene Hordaland, Rogaland, Nord- og Sør-Trøndelag, har fått celleprøvene sine analysert med en HPV-test istedenfor Pap-test og mikroskopi.

 

Status

Første del av prosjektet er nå avsluttet. Etter at resultatene ble innsamlet og analysert, ble det høsten 2017 besluttet en ny screeningstrategi for livmorhalskreft i Norge. 

Implementeringen av den nye strategien koordineres av Livmorhalsprogrammet, som fortsetter prosjektet

 

Prosjektdeltagere

Mari Nygård, Birgit Engesæter, Trude Andreassen og Ameli Tropé.

Livmorhalsseksjonen ved Kreftregisteret er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet, og arbeidet koordineres av Birgit Engesæter.

Mari Nygård er leder for Faglig Panel, et tverrfaglig team, som overvåker innføringen.