Biomarkører for HPV-relatert kreft

Prosjektet skal undersøke biomarkører som kan brukes til å identifisere økt risiko for kreft relatert til smitte med humant papillomavirus.

Publisert: 28.08.2017, sist oppdatert: 11.11.2020

Kreft forårsaket av infeksjon med HPV

Nyere forskning antyder at infeksjon med humant papillomavirus fører til et stigende antall krefttilfeller i svelg, vagina, penis og anus over hele verden.

HPV-relatert kreft bruker mange år på å utvikle seg, og det har vist seg at antistoffer mot HPV16 kan påvises i blod opptil 10 år før en kreftdiagnose. 

Dette prosjektet undersøker om det spesifikke antistoffet mot HPV16 E6 kun forekommer hos individer som har utviklet kreft.

Hvis dette er tilfellet, vil vi videre undersøke om antistoff HPV16 E6 kan brukes som en biomarkør for å identifisere individer med økt risiko for å utvikle HPV16-relaterte kreftformer.

 

Stort bidrag fra Norge

Det norske prøvematerialet er innhentet fra Janus serumbank og består av ca. 2400 blodprøver fra personer som har utviklet kreft (i svelg, vagina, penis, anus) og fra kreftfrie individer. For noen kreftformer innhentes også tumorvev for ytterligere analyser.

Prøvene fra Janus inngår i et større internasjonalt samarbeid med materiale fra ni forskjellige forskningsbiobanker fra USA, Australia og Europa. Til sammen ble det innhentet prøver fra  ca 5000 personer, hvorav mer enn en tredjedel kommer fra Janus serumbank.

Deutsches Krebsforschungszentrum i Heidelberg, Tyskland analyserer alle prøvene.

Status

Alle serumprøvene er innsamlet og analysert for antistoffer. Resultatene skal nå publiseres i internasjonale tidsskrifter.

Parallelt har vi jobbet med å innhente tumorvev fra patologilaboratorier i Norge. Takket være godt samarbeid har vi nå tumorvev for over 500 norske krefttilfeller. Dette analyseres for flere typer antistoffer.  

 

Sentrale prosjektmedarbeidere

Mari Nygård fra Kreftregisteret er norsk prosjektleder (PI), og Paul Brennan fra International Agency for Research on Cancer i Frankrike leder prosjektet.

 

Kreftregisteret

Marianne Lauritzen, Ronnie Babigumira, Suzanne Campbell, Ditte Staldgaard, Hilde LangsethSophie Berger og Giske Ursin.

 

Eksterne

International Agency for Research on Cancer

National Cancer Institute

Deutsches Krebsforschungszentrum

 

Prosjektet er finansiert av amerikanske National Cancer Institute.