kvinners livsstil og helse - forskning på livsstil, virus og kreft

Prosjektet "Kvinners livsstil og helse" har som overordnet mål å skape forebyggende tiltak mot livmorhalskreft ved å forbedre masseundersøkelsen, og undersøke innvirkning av HPV-vaksinen.

Publisert: 12.04.2016, sist oppdatert: 16.08.2019

Forsker på sammenheng mellom livsstil og HPV-relatert sykdom

Vi ønsker å forske på hvordan ulike livsstilsvaner (som for eksempel røyking, prevensjons- og seksualvaner), kan påvirke risikoen for å få livmorhalskreft og andre HPV-relaterte sykdommer.

Vi vil også undersøke i hvilken grad introduksjon av HPV-vaksine kan ha påvirket kvinners livsstil og helse.

HPV-vaksinen har vært tilgjengelig i Norge siden 2006 og inngår i dag i barnevaksinasjonsprogrammet. Resultatene fra denne studien vil bli sammenlignet med en tilsvarende studie gjennomført i 2004 - 2005. Kunnskapen kan brukes til å forebygge livmorhalskreft mer effektivt og til å forbedre helsetilbudet til kvinner.

 

Deltakelse i studien

Dette er en studie av den kvinnelige befolkningen i Norge i alderen 18-45 år. I perioden 2011 - 2012 fikk et helt tilfeldig utvalg av norske kvinner tilsendt et spørreskjema som omhandlet seksualatferd, livsstilsvaner, medisinsk historikk og holdninger til livmorhalskreftscreening. Utvalget bestod av 26.000 kvinner som var i alderen 18-45 i 2011. Kvinnene ble tilfeldig trukket fra Folkeregisteret.

Den samme studien finner også sted i Sverige og Danmark. De skandinaviske landene er spesielt godt egnet til å gjennomføre denne typen studier fordi vi har gode helseregistre og god infrastruktur for å utnytte registerdataene.

 

Til deg som deltok i studien

Innsamling av svar til studien er nå avsluttet, og det er ikke lenger mulig å svare på spørreskjemaet. TAKK TIL ALLE SOM HAR DELTATT!

Sendte du inn spørreskjema, og har spørsmål til studien, eller lurer på hvordan personvernet ivaretas? Finn svar ved å gå inn på ofte stilte spørsmål.

 

Samarbeidspartnere


Studien utføres av Kreftregisteret i samarbeid med
Karolinska Institutet i Sverige og Kræftens Bekæmpelse i Danmark.

 

Studien er finansiert av MSD Norge.