Studie om kvinners livsstil og helse i 2004-2005

Tilsvarende spørreundersøkelse ble gjennomført i 2004-2005, før HPV-vaksinen ble tilgjengelig. Dataene fra denne tidligere studien er viktig som sammenligningsgrunnlag for de dataene vi nå samler inn.

Vi inviterte den gang 25 000 norske kvinner i alderen 18-45 år til å delta i spørreundersøkelsen. 67 prosent besvarte spørreskjemaet. Studien ble også gjennomført i Danmark, Island og Sverige, og til sammen fikk vi inn svar fra ca. 70 000 nordiske kvinner. 
Vi har sammen med våre samarbeidspartnere publisert en rekke artikler fra denne studien (se under), og ytterligere artikler vil følge i årene fremover.  

 

 

Vitenskapelige artikler fra den forrige studien:

 

Kjær SK, Tran TN, Sparen P, Tryggvadottir L, Munk C, Dasbach E, Liaw KL, Nygård J, Nygård M:
The burden of genital warts: A study of nearly 70.000 women from the general female population in the 4 Nordic countries.
J Infect Dis. 2007, Nov 15;196(10):1447-54. Epub 2007 Oct 31.

 

Nohr B, Munk C, Tryggvadottir L, Sparen P, Tran TN, Nygard M, Skare GB, Dasbach E, Liaw KL, Kjaer SK:
Awareness of human papillomavirus in a cohort of nearly 70,000 women from four Nordic countries.
Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87(10):1048-54.

 

Eliasen M, Kjaer SK, Munk C, Nygard M, Sparen P, Tryggvadottir L, Liaw KL, Gronbaek M:
The relationship between age at drinking onset and subsequent binge drinking among women.
Eur J Public Health. 2009 Aug;19(4):378-82. Epub 2009 Mar 25.

 

Klungsoyr O, Nygard M, Skare G, Eriksen T, Nygard JF:
Validity of self-reported Pap smear history in Norwegian women.
J Med Screen. 2009;16(2):91-7.

 

Hansen BT, Hagerup-Jenssen M, Kjaer SK, Munk C, Tryggvadottir L, Sparen P, Liaw KL, Nygard M:
Association between smoking and genital warts: longitudinal analysis.
Sex Transm Infect. 2010 Aug;86(4):258-62.

 

Hansen BT, Kjaer SK, Munk C, Tryggvadottir L, Sparen P, Hagerup-Jenssen M, Liaw KL, Nygard M:
Early smoking initiation, sexual behavior and reproductive health - a large population-based study of Nordic women.
Prev Med. 2010 Jul;51(1):68-72. Epub 2010 Mar 28.

 

Faber MT, Nielsen A, Nygard M, Sparen P, Tryggvadottir L, Hansen BT, Liaw KL, Kjaer SK:
Genital Chlamydia, Genital Herpes, Trichomonas vaginalis and Gonorrhea Prevalence, and Risk Factors Among Nearly 70,000 Randomly Selected Women in 4 Nordic Countries.
Sex Transm Dis 2011, Aug;38(8):727-34.

 

Jensen KE, Munk C, Sparen P, Tryggvadottir L, Liaw KL, Dasbach E, Nygard M, Kjaer SK:
Women's sexual behavior. Population-based study among 65,000 women from four Nordic countries before introduction of human papillomavirus vaccination.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2011 May;90(5):459-67. doi: 10.1111/j.1600-0412.2010.01066.x. Epub 2011 Feb 5.

 

Hansen BT, Hukkelberg SS, Haldorsen T, Eriksen T, Skare GB, Nygard M:
Factors associated with non-attendance, opportunistic attendance and reminded attendance to cervical screening in an organized screening program: a cross-sectional study of 12,058 Norwegian women.
BMC Public Health. 2011 Apr 26;11:264.

 

Olesen TB, Jensen KE, Nygård M, Tryggvadottir L, Sparén P, Hansen BT, Liaw KL, Kjær SK:
Young age at first intercourse and risk-taking behaviours - a study of nearly 65 000 women in four Nordic countries.
Eur J Public Health. 2011 May 19 [Epub ahead of print]