Humant papillomavirus (HPV)

Humant papillomavirus (HPV) er en virusgruppe med mer enn 100 typer virus som smitter ved sosial kontakt. Over 30 av typene smitter ved seksuell kontakt og HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen hos kvinner og menn. Noen av virustypene har kreftfremkallende egenskaper. Disse omtales som høyrisiko virustyper. Lavrisiko HPV-typer forårsaker ikke kreft, men kan gi kjønnsvorter.

Cirka 20 prosent av befolkningen er til enhver tid smittet med HPV, og 70 prosent av alle seksuelt aktive vil få en HPV-infeksjon i løpet av livet. Infeksjonen går som regel over av seg selv.

HPV kan forårsake kreft

Kreftutvikling er assosiert med langvaring infeksjon av en høyrisiko virustype. Kreft er en sjelden komplikasjon av en HPV-infeksjon, men dessverre er det ikke mulig å forutse hvilke infeksjoner med høyrisiko HPV-typer som fører til kreft og hvilke som går over av seg selv.

Masseundersøkelser siden 1995

HPV-infeksjon er med på å forårsake forstadier til kreft og kreft i livmorhalsen, skjeden og ytre kjønnsorganer, samt kreft i munnhule og svelg. Siden 1995 har vi i Norge hatt masseundersøkelsesprogram mot livmorhalskreft, der alle kvinner mellom 25 og 69 år blir oppfordret til å ta celleprøve hvert tredje år. Formålet er å oppdage celleforandringer i livmorhalsen på et tidlig stadium, slik at man kan behandle dem før de eventuelt utvikler seg til kreft. Nyere forskningsresultater tyder på at bruk av HPV-test i screeningen kan forbedre programmet ytterligere.

Rammer unge kvinner

Livmorhalskreft er den nest vanligste kreftformen blant kvinner på verdensbasis. Tall fra 2002 viser at 493 000 kvinner årlig får livmorhalskreft, og 274 000 dør av sykdommen. 83 prosent av verdens livmorhalskrefttilfeller blir påvist i u-land som mangler masseundersøkelsesprogrammer. Ettersom livmorhalskreft rammer forholdsvis unge kvinner, er sykdommen en viktig årsak til tapte leveår i u-land. I Norge får omtrent 300 kvinner årlig påvist livmorhalskreft, og i underkant av 100 dør av sykdommen.  

HPV-vaksine

Det har nylig blitt utviklet to HPV-vaksiner, Cervarix og Gardasil. Begge beskytter mot to potensielt kreftfremkallende HPV-typer, HPV 16 og 18. Disse to virustypene forårsaker rundt 70 prosent av krefttilfellene i livmorhalsen. Gardasil beskytter i tillegg mot to HPV-typer som kan gi kjønnsvorter, HPV 6 og 11.
Fra høsten 2009 har Gardasil inngått i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen tilbys alle jenter i 7. klasse. Kliniske studier har vist at vaksinen er tilnærmet 100 prosent effektiv mot alvorlige forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-typene 16 og 18, samt mot kjønnsvorter som er forårsaket av HPV-typene 6 og 11. Vaksinen har også vist god beskyttelse mot alvorlige forstadier til kreft i de ytre kjønnsorganene.