Forskning på fordelingen av humant papillomavirus (HPV) – typer hos kvinner med livmorhalskreft og kvinner med forstadier til livmorhalskreft

Kreftregisteret skal kartlegge hvilke typer humant papillomavirus (HPV) som er mest utbredt blant norske kvinner. Kunnskap om dette er viktig for å forhindre livmorhalskreft og for valg av HPV-vaksine i Norge.

Opp mot 80 % av befolkningen blir i løpet av livet smittet med HPV. Som regel forsvinner infeksjonen av seg selv uten at man merker at man har hatt en infeksjon. Noen ganger fører en langvarig infeksjon med HPV til livmorhalskreft. Vi vet ikke hvorfor noen kvinner utvikler sykdom av en HPV-infeksjon, men det har med kroppens immunforsvar å gjøre.

Det finnes over 100 typer humant papillomavirus og 15 av dem er kreftfremkallende. Det antas at type 16 er vanligst i Norge blant pasienter med livmorhalskreft. Det er ikke gjennomført systematiserte studier blant norske kvinner. Tidligere studier har vist at ulike typer HPV forekommer i forskjellig hyppighet i ulike deler av verden. Kunnskap om hvilke kreftfremkallende typer som er vanlig i Norge er viktig for å forhindre livmorhalskreft og for valg av HPV-vaksine i Norge.

Mål med studien


Studien skal undersøke hvilke HPV-typer som er mest vanlig i vevsprøver tatt fra kvinner med forstadier til livmorhalskreft- og med livmorhalskreft.

Hvem deltar i studien?


500 tilfeldig valgte kvinner som er registrert med behandling for forstadier til livmorhalskreft eller livmorhalskreft i løpet av 2011-2012 vil bli forespurt om de ønsker å være deltager i studien. Forespørselen vil komme per post og innholde en informasjonsbrosjyre og samtykkeerklæring

Ditt bidrag vil gi oss viktig informasjon som kan brukes til å forebygge forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft.

Tusen takk til alle som deltar i studien!