Fight HPV og bekjemp livmorhalskreft!

Mobilspillet FightHPV er utviklet for øke kunnskaper om egen helse ved å formidle komplisert helseinformasjon på en morsom måte. Spillet er en del av en studie, der målet er at flere skal screene seg mot livmorhalskreft.

Publisert: 23.05.2017, sist oppdatert: 20.11.2020

Prosjektets mål er å utvikle et pedagogisk mobilspill, for å se om det bidrar til å gi kvinner et puff i riktig retning mot regelmessig deltagelse i masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, såkalt «social nudging».

Livmorhalskreft kan i stor grad bekjempes ved vaksinering og ved å gå til regelmessige underlivsundersøkelser.

Mange norske kvinner følger likevel ikke anbefalingene fra helsemyndighetene, og undersøkelser har avdekket store kunnskapshull hos den norske befolkningen når det gjelder humant papillomavirus (HPV), som er hovedårsaken til livmorhalskreft.

Målet med det nye mobilspillet "FightHPV", er å formidle komplisert helseinformasjon om virus og kreft på lettfattelig måte, og forhåpentligvis vil økte kunnskaper føre til økt deltagelse i masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

Prosjektet startet i april 2015 og mobilspillet "FightHPV" ble lansert i andre kvartal 2017.

Lek deg på mobilen mens du lærer

FightHPV er utviklet for øke kunnskaper om egen helse ved å formidle komplisert helseinformasjon på en morsom måte. Det er store kunnskapshull hos den norske befolkningen om hva HPV er, hva det kan, og ikke kan lede til, og hvordan man kan unngå det.

FightHPV belyser viktige temaer i forbindelse med HPV, og består av seks episoder med ti nivåer per episode.

Episode 1 informerer om epitelceller - den eneste celletypen HPV er i stand til å infisere.

Episode 2 og 3 fokuserer på henholdsvis lav- og høyrisiko HPV.

De siste tre episodene, 4, 5 og 6, informerer om prevensjon, vaksinering og masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

Hvert nivå starter med en kort infotekst før spilleren blir satt til å løse oppgaver av en stadig økende grad av kompleksitet.

Standard gamingelementer som “Toppliste” og “Utmerkelser” er inkludert for å øke brukerengasjement. 

 

Lett tilgjengelig

FightHPV er tilgjengelig på Google Play for Android-plattformer og på iTunes for iOS-enheter.

FightHPV oppfordrer spillerne til å spre det de lærer om HPV til venner og kjente for å øke befolkningens kunnskaper.

 

Last ned FightHPV ved hjelp av QR-koden

Være med i studien

Rekruttering til studien er nå ferdig. Vi bruker studiedata til å se på appens effekt på screeningdeltakelse. Kontrollgruppen består av kvinner som ikke har spilt spillet

 

Status

Siden FightHPV ble sluppet i april 2017, har spillet blitt lastet ned over 10.000 ganger i 47 ulike land. Norge, Kina og USA er landene med flest nedlastninger.

Vi jobber med analyser og publisering av studieresultater for å vise om appen har effekt på screeningdeltakelse. Parallelt jobber vi kontinuerlig med å utvikle og forbedre spillet og brukeropplevelsen, slik at FightHPV blir tilgjengelig for de aller fleste.

 

Prosjektdeltagere

Kreftregisteret
Suzanne Campbell, Madleen Orumaa, Giske Ursin, Ameli Tropé, Jan Nygård, Elisabeth Jakobsen og Mari Nygård.

Tidligere ansatte ved Kreftregisteret: Sagar Sen, Inger Louise Bones, Tomás Ruiz-Lopez, Kristina Schee og Maarit Leinonen.


Eksterne
Albert Einstein College of Medicine: Philip Castle
University of Iceland: Laufey Tryggvadottir
Icelandic Cancer Society: Kristján Oddsson
Simula Research Laboratory: Michael Riegler

 

Prosjektet er finansiert av NordForsk-programmet Nordic Information for Action eScience Centre (NIASC).