image

HPV-relatert forskning

Humant Papilloma Virus (HPV) er en svært utbredt virusgruppe som i ytterste konsekvens kan føre til kreft, blant annet i livmorhalsen. Kreftregisteret er involvert i en rekke studier som skal øke kunnskapen om HPV.

Sist oppdatert: 20.01.2021

Kreftregisterets forskning omfatter forekomst, forebygging, naturlig forløp og utvikling av kreft, samt evaluering av effekten og sikkerheten av HPV-vaksinen Gardasil i Norge og Norden. Prosjekter som fremmer tanken om persontilpasset masseundersøkelse er satt i gang for å optimalisere kreftscreening.


Prosjektene

Kreftregisteret forsker på mange ulike aspekter rundt HPV, og prosjektene kan grupperes slik:

  • HPVs rolle i sykdomsutvikling
  • HPV-vaksine
  • Masseundersøkelse/screening

Scroll videre ned for å lese om de spennende HPV-relaterte forskningsprosjektene som Kreftregisteret jobber med.

 


HPVs rolle i sykdomsutvikling

HPVs rolle i utviklingen av livmorhalskreft er velkjent. I tillegg blir det stadig mer tydelig at HPV spiller en rolle i utvikling av andre krefttyper, slik som kreft i anus, svelg og ytre kjønnsorganer, både hos menn og kvinner.

Aktuelle prosjekter:

Biomarkører for HPV

HPV-sekvensering for biomarkører

Kartlegging av endring i immunresponsen mot en HPV-infeksjon

Forekomst av HPV blant befolkningen

Forekomst av HPV-typer blant kvinner med forstadier og livmorhalskreft

 


HPV-vaksine

HPV-vaksinen er relativt ny i barnevaksinasjonsprogrammet - den ble innført i 2008. Siden det tar lang tid å utvikle kreft, er det fortsatt flere år til vi får se den fulle effekten av vaksinen. Kreftregisteret er involvert i en rekke prosjekter som overvåker virkningen av vaksinen.

Aktuelle vaksineprosjekter:

Langtidsoppfølging av HPV-vaksinen

HPV-vaksinering og screening blant kvinner født 1975-1996 

Kartlegging av medfødte misdannelser hos barn eksponert for Gardasil i fosterlivet

Vaksinasjonseffekt: Kjønnsvortetrender i Norge

Forebyggende tiltak mot livmorhalskreft: Forbedring av masseundersøkelsen og innvirkning av HPV-vaksine, kvinners livsstil og helse

 


Masseundersøkelse/screening

Norge har en helt unik database som gir mulighet for populasjonsbaserte studier over lange tidsperioder, der vi kan evaluere det eksisterende masseundersøkelses-programmet, og utforske hvordan dette kan forbedres.

Aktuelle prosjekter:

Celleprøve til alle

Forbedring av masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Regionale forskjeller i livmorhalskreft i Norge

Persontilpasset screening mot livmorhalskreft

Fight HPV og bekjemp livmorhalskreft! 

Equalscreen: Økt oppmøte og mindre sosial ulikhet i screening mot livmorhalskreft

 

 

 

Leter du etter informasjon om et prosjekt, men finner det ikke på denne siden? Se vår liste over avsluttede prosjekter.


 


Se også Ansatte i Seksjon for epidemiologisk HPV-forskning