image

HPV-relatert forskning

Humant Papilloma Virus (HPV) er en svært utbredt virusgruppe som i ytterste konsekvens kan føre til kreft, blant annet i livmorhalsen. Kreftregisteret er involvert i en rekke studier som skal øke kunnskapen om HPV.

Kreftregisterets forskning omfatter forekomst, forebygging, naturlig forløp og utvikling av kreft, samt evaluering av effekten og sikkerheten av HPV-vaksine i Norge og Norden. Prosjekter som fremmer tanken om persontilpasset masseundersøkelse er satt i gang for å optimalisere kreftscreening.


Prosjektene

Kreftregisteret forsker på mange ulike aspekter rundt HPV, og prosjektene kan grupperes slik:

  • HPVs rolle i sykdomsutvikling
  • HPV-vaksine
  • Masseundersøkelse/screening

Scroll videre ned for å lese om de spennende HPV-relaterte forskningsprosjektene som Kreftregisteret jobber med.

 


HPVs rolle i sykdomsutvikling

HPVs rolle i utviklingen av livmorhalskreft er velkjent. I tillegg blir det stadig mer tydelig at HPV spiller en rolle i utvikling av andre krefttyper, slik som kreft i anus, svelg og ytre kjønnsorganer, både hos menn og kvinner.

Aktuelle prosjekter:

Biomarkører for HPV

HPV-sekvensering for biomarkører

Forekomst av HPV blant befolkningen

Forekomst av HPV-typer blant kvinner med forstadier og livmorhalskreft

 

 


HPV-vaksine

HPV-vaksinen er relativt ny i barnevaksinasjonsprogrammet - den ble innført i 2008. Siden det tar lang tid å utvikle kreft, er det fortsatt flere år til vi får se den fulle effekten av vaksinen. Kreftregisteret er involvert i en rekke prosjekter som overvåker virkningen av vaksinen.

Aktuelle vaksineprosjekter:

Langtidsoppfølging av HPV-vaksinen

HPV-vaksinering og screening blant kvinner født 1975-1996 

Vaksinasjonseffekt: Kjønnsvortetrender i Norge

Forebyggende tiltak mot livmorhalskreft: Forbedring av masseundersøkelsen og innvirkning av HPV-vaksine, kvinners livsstil og helse

Effekter av HPV-vaksinering i Norge

 


Masseundersøkelse/screening

Norge har en helt unik database som gir mulighet for populasjonsbaserte studier over lange tidsperioder, der vi kan evaluere det eksisterende masseundersøkelsesprogrammet, og utforske hvordan dette kan forbedres.

Aktuelle prosjekter:

Regionale forskjeller i livmorhalskreft i Norge

Persontilpasset screening mot livmorhalskreft

Fight HPV og bekjemp livmorhalskreft! 

Equalscreen: Økt oppmøte og mindre sosial ulikhet i screening mot livmorhalskreft

Langtidseffekt av screening mot livmorhalskreft

Metyleringsanalyse av HPV-positive screeningprøver

 

 

Leter du etter informasjon om et prosjekt, men finner det ikke på denne siden? Se vår liste over avsluttede prosjekter.