Yrke, miljøfaktorer og kreft

Forskning på kreft i forhold til yrke og miljøfaktorer har en lang tradisjon i avdelingen. Studier av yrkesgrupper er ofte den eneste muligheten til å beregne mulige effekter av lavdoseeksponering. Yrke er også en viktig klassifiseringsvariabel i forhold til forskjeller i kreftrisiko mellom sosiale klasser. Flere prosjekter ser på kreftrisiko blant asfaltarbeidere, fysisk aktivitet og kreft, og studier på kreftrisiko relatert til alkohol, infeksjoner, sprøytevernmidler og kosthold.