Opphopning av kreftsykdom

Et cluster er en opphopning av sykdom innenfor et gitt geografisk område i en kortere tidsperiode. Ved mistanke om en slik opphopning vil helsemyndighetene prøve å kartlegge omfanget.

Årsaksavdelingen har for tiden tre prosjekter som har bakgrunn i denne problemstillingen: Rosenborgsaken (Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet), laboratoriearbeid og eventuell kreftrisiko (Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet) og kartlegging om kreftforekomsten blant tidligere ansatte og naboer av det nedlagte Sola-raffineriet i Rogaland (Oppdragsgiver: Norske Shell AS).

Se spørsmål og svar om cluster her