Modellering og simuleringsstudier

Forståelsen av utviklingen av kreftsykdom har tradisjonelt vært basert på tre kilder til informasjon: eksperimentell, klinisk og epidemiologisk forskning. Gjennom modellering og simulering vil vi vurdere betydningen av forskjellige mekanismer i sykdomsprosessen. Pågående prosjekter studerer veksthastigheten til tumorer og variasjonen i disse ratene hos brystkreftpasienter.