Livsløpsforskning

Livsløpsforskning er studier av langtidseffekter av livsstil og andre faktorer fra tidlig liv til voksen alder. Flere prosjekter prøver å øke forståelsen av hvordan forhold tidlig i livet påvirker senere risiko for kreft. Flere studier har fokusert på betydningen av tidlig liv for risiko for kreft i voksenlivet, spesielt for hormonrelaterte kreftformer som bryst, prostata og testikkelkreft.