image

Vår forskning

Med en forskerstab på rundt 40 ansatte og om lag 150 vitenskapelige publikasjoner årlig er Kreftregisteret ett av Norges ledende forskningsmiljøer innen kreftforskning.

Kreftregisteret er involvert i en rekke forskningsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt. Temaene vi forsker på strekker seg fra forskning på molekylært nivå til hvilke samfunnsmessige konsekvenser kreftsykdom kan ha.

Mye av Kreftregisterets forskning er registerbasert. I Norge har vi et av verdens eldste og mest komplette kreftregistre, noe som gjør data om norsk kreft spesielt velegnet for forskning. 

Forskning er et hovedmål

Forskning er ett av tre hovedmål for Kreftregisteret, fastsatt av Kreftregisterforskriften (de andre er registrering og informasjon). Dette vises tydelig gjennom produksjonen av vitenskapelige artikler og utdanningen av nye forskere som foregår i Kreftregisterets regi.

De siste 20 år kan instituttet vise til 36 doktorgradsavhandlinger med stipendiat og hovedveileder ansatt ved Kreftregisteret. Kreftregisteret har også bidratt med veiledning og samarbeid i en rekke eksterne institutters doktorgrader og andre forskningsprosjekter.

De siste årene har vært svært produktive med tanke på antall publiserte artikler. Kreftregisterets ansatte er årlig hoved- eller medforfattere for rundt 150 artikler i anerkjente vitenskapelige tidskrifter.

Kreftregisterets forskere

Kreftregisterets forskningsmiljø utgjøres av en tverrfaglig gruppe med høyt kvalifiserte forskere og stipendiater, i alt rundt 40 personer, som bidrar til en stor vitenskapelig produksjon og deltar i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.


Bli kjent med dem på våre forskersider.

Forskningsområder

Forskningstema: Humant Papilloma Virus og kreft

Humant Papilloma Virus (HPV) er en svært utbredt virusgruppe som i ytterste konsekvens kan føre til kreft, blant annet i livmorhalsen. Kreftregisteret er involvert i en rekke studier som skal øke kunnskapen om HPV.

Forskningstema: Legemiddelepidemiologi

Kreftregisteret gjennomfører flere forskningsstudier som fokuserer på bruken av legemidler og hvordan disse påvirker kreft i befolkningen.

Små ikke-kodende RNA forum

Velkommen til små ikke-kodende RNA forum på Kreftregisteret. Vi ønsker å samle alle som er interessert i små ikke-kodende RNA i Oslo området til seminarer og diskusjoner.

Klinisk forskning

Kreftregisterets kliniske forskning skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til ulike pasientgrupper.

Screeningbasert forskning

Forskning på resultater fra screeningprogrammene er viktig for å utvikle programmene slik at de blir enda bedre og mer effektive.

Årsaksforskning

Det er viktig å skaffe ny innsikt i årsakene til kreft, og Kreftregisteret bidrar i dette arbeidet.