image

Om forskningen

Forskning er ett av Kreftregisterets hovedmål og vår forskning er basert på populasjonsbaserad kreftregistrering, screening, biobanker samt kobling til andre register og studier. Våre forskningsprosjekter strekker seg fra molekylær epidemiologi, til klassisk deskriptiv og klinisk epidemiologi.

Under utvikling 

Forskning ved Kreftregisteret.

Aktuelt 

Forskere og stipendiater

Vitenskapelige publikasjoner

Kreftregisteret har som bidrar til en stor vitenskapelig produksjon og deltar i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.

Alle forskningsprosjekter

Biomarkører

Under utvikling

Legemiddelbruk og kreft

Kreftregisteret gjennomfører flere forskningsstudier som fokuserer på hvordan bruken av forskjellige legemidler og påvirker kreftrisiko i befolkningen.

HPV

Humant Papilloma Virus (HPV) er en svært utbredt virusgruppe som i ytterste konsekvens kan føre til kreft, blant annet i livmorhalsen. Kreftregisteret er involvert i en rekke studier som skal øke kunnskapen om HPV.

Screeningbasert forskning

Forskning på resultater fra screeningprogrammene er viktig for å utvikle programmene slik at de blir enda bedre og mer effektive.

Fysisk aktivitet og kosthold

Livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet og kosthold har viset seg ha betydelse for en rad krefttyper.