Organisasjonskart

Janus serumbank ble etablert i 1973 av Kreftforeningen 
og forvaltes i dag av Kreftregisteret med egen styringsgruppe og egne retningslinjer.