Spennende pilotstudie

En tysk pilotstudie viser at microRNA i blodserum er en potensiell, tidlig kreftmarkør for lungekreft. Dette åpner for nye muligheter for bruken av Janusbanken, siden microRNA har vist seg stabilt i langtidslagrede prøver.

I samarbeid med en tysk forskningsgruppe har Janus-materialet vært brukt i en pilotstudie av sirkulerende microRNA som markør for lungekreft.

904 microRNA i prediagnostisk serum fra kreftpasienter og prøver fra en frisk kontrollgruppe ble undersøkt og viste stabilt mønster over tid, opptil 32 år. Korrelasjonsanalyser viste endring i mønster like før diagnosetidspunkt, noe som gjør microRNA til en potensiell kreftmarkør. Studien viser at microRNA er stabilt i langtidslagrede prøver og åpner for nye muligheter for bruken av Janusbanken.