Sjeldne kreftformer i Janus serumbank

Her er en oversikt over sjeldne kreftformer i Janus serumbank pr. 31.12.2009