Samtykke og tilbaketrekking av samtykke

Her finner du informasjon om samtykke og hvordan du skal gå fram hvis du vil trekke ditt samtykke tilbake

Siden er oppdatert 31.januar 2020

Helseopplysningene og det biologiske materialet som er avgitt til Janus serumbank, oppbevares så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med undersøkelsen, jf. forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser § 4-7. Et samtykke til å delta i en befolkningsbasert helseundersøkelse kan når som helst trekkes tilbake. Ved tilbaketrekking av samtykke vil forskningen på vedkommendes biologiske materiale eller helseopplysninger opphøre. Den som har trukket sitt samtykke tilbake, kan kreve at det biologiske materialet destrueres og at helseopplysningene slettes eller utleveres innen 30 dager. Dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, ber vi deg ta kontakt med Janus serumbank:

Postadresse: Kreftregisteret v/Janus Serumbank, Postboks 5313 Majorstuen, 0304 Oslo

Tlf.:  22 45 13 00

E-post: janus@kreftregisteret.no

 Vi gjør oppmerksom på at personopplysninger eller helseopplysninger ikke må sendes på e-post.

Adgangen til å kreve destruksjon, sletting eller utlevering gjelder ikke dersom materialet eller opplysningene er anonymisert, dersom materialet etter bearbeidelse inngår i et annet biologisk produkt, eller dersom opplysningene allerede er inngått i utførte analyser.