Samtykke og tilbaketrekking av samtykke

Innsamlingen av biologisk materiale til Janus serumbank er basert på et «bredt samtykke» fra den enkelte deltaker i henhold til dagjeldende regelverk. Datatilsynet har stilt vilkår om at ny innsamling av biologisk materiale til Janusbanken som har funnet sted etter 1.1.2009 må tilfredsstille dagens krav til samtykke.

Opplysningene og det biologiske materialet som er avgitt til Janusbanken, oppbevares på ubestemt tid. Opplysningene og materialet kan bli utlevert og brukt i prosjekter som ennå ikke er realiserte, forutsatt at bruken er i samsvar med gjeldende rett og i henhold til konsesjonen. Deltakere kan når som helst trekke tilbake samtykke til å delta i forskningsprosjekter som benytter biologisk materiale eller data fra Janusbanken, jf. helseforskningsloven § 16. Ved tilbaketrekking av samtykke må forskningen på vedkommendes biologiske materiale eller helseopplysninger opphøre. Den som har trukket sitt samtykke tilbake, kan kreve at det biologiske materialet destrueres og at helseopplysningene slettes eller utleveres innen 30 dager. Dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke ber vi deg ta kontakt med Janusbanken på e-post.