Om Janus

Janus serumbank ble etablert i 1973 av Kreftforeningen
og eies i dag av Kreftregisteret med eget styre og egne vedtekter.