Prøvekvalitet

Prøvene i Janus serumbank er lagret ved –25 °C og de eldste prøvene har vært lagret i mer enn 40 år. For at målinger av en prøve skal ha noe verdi, må vi vite om den har endret seg i løpet av den tiden som er gått siden den ble tappet.

Faktorer som kan påvirke prøvekvaliteten:
Prøvebehandling før nedfrysing

  • tapping
  • koagulering
  • sentrifugering
  • transport og tid før nedfrysing

Lagringseffekter

  •  nedbrytning
  • oksidering
  • tap av vann (sublimasjon)
  • endring av matriks

Komponentstabilitet

  •  kunnskap om hvilke komponenter som er stabile under lagring er essensielt for studier basert på biobankmaterialet.