Stabilitetsdata

Her finner du en tabell som viser stabilitetsdata for utvalgte serumkomponenter.
Sist oppdatert: 25.05.2021

 

Biaskriterium er basert på biologisk variasjon, innen et individ og mellom individer. Den prosentvise forskjellen mellom ferske og langtidslagrede prøver må ikke avvike mer enn tillatt bias dersom man skal kunne angi forskjellen som ubetydelig.

Med ny teknologi kan Janusmaterialet brukes i genetiske studier. For eksempel har vi vist at miRNA og DNA i prøvene er av god nok kvalitet til å gjøre sekvenseringsanalyser. 


 

Type of variable Component Percent difference between fresh and long-term stored samples Bias criteria Comments web link
Biochemical component Sodium + 3.9 0.3 Sublimation link
  Potassium + 26.4 1.8 Leakage of potassium due to prolonged clotting time link
Calcium + 7.4 0.8 Instable link
Bilirubin ̶  59.4 10.0 Light sensitive, instable link
Creatinine ̶  1.2  3.4 Stable  link
Uric acid ̶  7.6  4.8 Relatively stable link
Iron + 4.0 8.8 Stable  link
Metyl malonic acid 0 NA Stable  link
Homocystein + 4.4 7.7 Stable  link
Proteins Albumin ̶  1.9 1.3 Stable  link
  Ferritin ̶  18.5 5.0 Instable link
Transferrin + 8.2 1.3 Instable link
Sex hormone binding globulin + 7.1 11.1 Stable  link
Alanin aminotransferase ̶  73.4 12.0 Instable link
Aspartat aminotrasferase + 2.0 5.4 Stable  link
Creatinin kinase ̶  96.1 11.5 Instable link
Immunoglobulin E + 4.3 NA Stable  link
Immunoglobulin G + 1.0 4.3 Stable  link
Cystatin C ̶  3.3 3.4 Stable  link
Vitamins Folate ̶  69.9 11.2 Light sensitive, instable link
  Vitamin B12 + 8.9 8.0 Stable  link
Hormones Testosterone + 24.4 5.8 Possible changes in background population link
  Follicle stimulating hormon + 4.6 5.1 Stable link
Luteinizing hormone + 1.9 7.8 Stable  link
Prolactin ̶  33.5 15.4 Instable link
Thyroidea stimulating hormon ̶  13.2 8.4 Instable link
Free Thyroxine + 3.5 3.4 Stable  link
Lipids and lipoproteins Cholesterol + 5.6 4.1 Stable, possible changes in the background population link
  High density lipoprotein cholesterol ̶  69.2 5.2 Instable link
Low density lipoprotein cholesterol + 31.3 6.8 Stable  link
Apoprotein A1 + 12.0 3.7 Stable  link
Apoprotein B + 22.3 6.0 Stable  link
Nucleic acids DNA NA NA Stable  link
  miRNA NA NA Stable  link