Kreftstatistikk fra Janus

Hvert år blir Janus-registeret koblet mot Kreftregisteret for å identifisere nye krefttilfeller i serumbanken.
Sist oppdatert: 09.02.2021

Siden er oppdatert 17.februar 2020

Janusbanken inneholder prøver fra 318 628 givere. Per 31.12.2019 er det registrert 101 738 krefttilfeller blant giverne i Janusbanken. 

Kreftstatistikk fra Janus

Antall tilfeller

Her kan du laste ned oversikt over alle registrerte krefttilfeller i  Janus Serumbank, fordelt på kreftsykdom og kjønn. 

Antall krefttilfeller fordelt på kreftsykdom og kjønn 1953-2018 (pdf)

 

 

Tid mellom blodprøve og kreftdiagnose

Gjennom koblinger mellom Janus Serumbank og Kreftregisteret kan vi undersøke hvor lang tid det har gått fra blodprøven ble donert til serumbanken og en eventuell kreftdiagnose ble stilt. Tabellen og figuren under viser denne lagtiden for de fem hyppigste kreftformene i Janus serumbank.  Det er kun den første registrerte kreftdiagnosen som er tatt med i denne fremstillingen.

 

 

 

 

 

De vanligste kreftformene

Under er oversikt over de vanligste kreftformene i Janus: