Kreftstatistikk fra Janus

Hvert år blir Janus-registeret koblet mot Kreftregisteret for å identifisere nye krefttilfeller i serumbanken.
Sist oppdatert: 17.11.2022

Janusbanken inneholder prøver fra 318 628 givere. Per 31.12.2020 er det registrert 112 939 krefttilfeller blant giverne i Janusbanken. 

Kreftstatistikk fra Janus

Antall krefttilfeller

Her kan du laste ned oversikt over alle registrerte krefttilfeller i  Janus Serumbank, fordelt på kreftsykdom og kjønn. Oppfølging er fra 1953-2021.

Antall krefttilfeller fordelt på kreftsykdom og kjønn 1953-2021 (pdf)

 

De vanligste kreftformene

Under er oversikt over de vanligste kreftformene i Janus for menn og kvinner:

Antall krefttilfeller per 31.12.2021

Oversikt over alder og periode for blodprøvetaking

Her kan du laste ned en oversikt over alder og periode for blodprøvetaking blant deltakerne i Januskohorten (pdf). Tabellen er modifisert fra  Langseth et al, International Journal of Epidemiology, 2017, Vol. 46, No. 2.