Janus-materialet

 Her finner du en oversikt over hvor prøvene i Janusbanken kommer fra.

 

Tabellen under viser antall donorer fordelt på kjønn og prøvesamling.

Hvor kommer prøvene fra

Menn

Kvinner

Totalt

Helseundersøkelser

150 779

138 310

289 089

Røde Kors blodgivere

17 438

14 581

32 019

Radiumhospitalet

1 494

1 822

3 316

Givere i flere kategorier

4 321

3 152

7 473

Alle givere

165 390

151 561

316 951

 

 

 

Prøvene i Janusbanken kommer fra 17 av 19 fylker i Norge hvor både by- og utkantstrøk er representert: