Janus-materialet

Her finner du en oversikt over hvor prøvene i Janusbanken kommer fra.

Janusprøvene stammer fra tre ulike kilder. På 1970-90tallet ble det gjennomført flere landsomfattende helseundersøkelser i Norge, og omlag 90 % av Janusdonorene ble rekruttert gjennom fem av disse undersøkelsene. Omtrent 10 % av donorene ble rekruttert fra Røde Kors-blodgivere i Oslo og omegn. En liten andel (n ∼ 3 500) er fra donorer som deltok i enten helseundersøkelsene eller som blodgiver, senere utviklet kreft og avga en ny diagnostisk prøve. For disse donorene er det tilgjengelig både pre- og postdiagnostiske prøver. Enkelte givere kan ha deltatt i flere helseundersøkelser, eller ha avgitt blod flere ganger. Se tabellen under for nærmere detaljer. 

 

Karakteristika Menn Kvinner  Totalt

Totalt antall donorer inkludert i kohorten

166137 152491 318628

Gjennomsnittsalder ved inntreden i kohorten (år)

41 41 -

Antall individer per prøveinnsamling

     

- Helseundersøkelsene (Oslo 1, 40-årsundersøkelsen Oslo, Fylkesundersøkelsene, 40-åringsundersøkelsene hele landet og TROFINN)

146222 134898 281120

- Røde Kors blodgivere

15079 13811 28890

Antall donorer etter antall prøveinnsamlinger

     

Helseundersøkelsene

     
                            1 118707 108067 226774
                            2 17524 16082 33606
                            3 9457 10117 19574
                            4 534 632 1162

Røde Kors blodgivere

     
                           1 5213 5971 11184
                           2 3066 2940 6006
                           3 1929 1620 3549
                           4 4871 3280 8151

 

 

Prøvene i Janusbanken kommer fra 17 av 19 fylker i Norge hvor både by- og utkantstrøk er representert:

Kilde: Cohort Profile: The Janus Serum Bank Cohort in Norway Int J Epidemiol. 2016;46(2):403-404g. doi:10.1093/ije/dyw027 Int J Epidemiol 

 

 Siden er oppdatert 11.07.2017