Janus-materialet

Janusbanken inneholder prøver fra 318 628 givere. Per 31.12.2022 er det registrert 118 405 krefttilfeller blant giverne i Janusbanken.
Sist oppdatert:

Janusprøvene stammer fra tre ulike kilder. På 1970-90-tallet ble det gjennomført flere landsomfattende helseundersøkelser i Norge, og omlag 90 % av Janusdonorene ble rekruttert gjennom fem av disse undersøkelsene. Omtrent 10 % av donorene ble rekruttert fra Røde Kors-blodgivere i Oslo og omegn. En liten andel (n ∼ 3 500) er fra donorer som deltok i enten helseundersøkelsene eller som blodgiver, senere utviklet kreft og avga en ny diagnostisk prøve. For disse donorene er det tilgjengelig både pre- og postdiagnostiske prøver. Enkelte givere kan ha deltatt i flere helseundersøkelser, eller ha avgitt blod flere ganger. Se tabellen under for nærmere detaljer. 

 

Karakteristika

Menn Kvinner Totalt

Totalt antall donorer inkludert i kohorten

166 137 152 491 318 628

Gjennomsnittsalder ved inntreden i kohorten (år)

41 41 -

Antall individer per prøveinnsamling

     

- Helseundersøkelsene (Oslo 1, 40-årsundersøkelsen Oslo, Fylkesundersøkelsene, 40-åringsundersøkelsene hele landet og TROFINN)

146 222 134 898 281 120

- Røde Kors blodgivere

15 079 13 811 28 890

Antall donorer etter antall prøveinnsamlinger

     

Helseundersøkelsene

     
                            1 118 707 108 067 226 774
                            2 17 524 16 082 33 606
                            3 9 457 10 117 19 574
                            4 534 632 1 162

Røde Kors blodgivere

     
                           1 5 213 5 971 11 184
                           2 3 066 2 940 6 006
                           3 1 929 1 620 3 549
                           4 4 871 3 280 8 151

 

 

Prøvene i Janusbanken kommer fra 17 av 19 fylker i Norge hvor både by- og utkantstrøk er representert:

Kilde: Cohort Profile: The Janus Serum Bank Cohort in Norway Int J Epidemiol. 2016;46(2):403-404g. doi:10.1093/ije/dyw027 Int J Epidemiol 

 

 Tabell 2: viser alder ved første prøve avgitt til Janusbanken.

 

 

Alder ved
første prøve

Janus givere
totalt

%

Helse-
undersøkelsene

%

Røde Kors
Blodgivere

%

Menn 0-29

12 916

7.8

5 642

3.7

7 207

41.3

  30-39

26 986

16.3

21 808

14.5

5 438

31.2

  40-49

117 085

70.8

116 317

77.1

3 075

17.6

  50-59

3 308

2.0

2 107

1.4 

1 524

8.7

  60+

5 095

3.6

4 905

3.3

194

1.1

Sum menn

 

 

165 390

 

150 779

 

17 438

 
Kvinner 0-29

11 774

7.8

5 033

3.6

6 682

45.8

  30-39

25 475

16.8

21 867

15.8

3 786

26.0

  40-49

106 276

70.1

104 775

75.8

2 579

17.7

  50-59

2 589

1.7

1 377

1.0

1 341

9.2 

  60+

5 447

3.6

5 258

3.8

193

1.3

Sum kvinner  

151 561

 

138 310

 

14 581

 

 

Kreftstatistikk

Hvert år kobles Janus serumbank med oppdaterte numre fra Kreftregisteret. Nedenfor finner du informasjon om antall krefttilfeller i Janus serumbank fordelt på krefttype og illustrasjoner av de mest vanlige og ukjente krefttypene fordelt på kjønn.

2023-12-22_Tabell_Janus_Krefttilfeller_2022.png

 

2023-12-21_Figur_Janus_Most_common_cancertypes.png

 

2023-12-21_Figur_Janus_Rare_cancertypes.png

 

Oversikt over alder og periode for blodprøvetaking

Her kan du laste ned en oversikt over alder og periode for blodprøvetaking blant deltakerne i Januskohorten (pdf). Tabellen er modifisert fra  Langseth et al, International Journal of Epidemiology, 2017, Vol. 46, No. 2.