Janus-materialet

Her finner du en oversikt over hvor prøvene i Janusbanken kommer fra.
Sist oppdatert:

Janusbanken inneholder prøver fra 318 628 givere. Per 31.12.2021 er det registrert 112 939 krefttilfeller blant giverne i Janusbanken. 

 

Janusprøvene stammer fra tre ulike kilder. På 1970-90tallet ble det gjennomført flere landsomfattende helseundersøkelser i Norge, og omlag 90 % av Janusdonorene ble rekruttert gjennom fem av disse undersøkelsene. Omtrent 10 % av donorene ble rekruttert fra Røde Kors-blodgivere i Oslo og omegn. En liten andel (n ∼ 3 500) er fra donorer som deltok i enten helseundersøkelsene eller som blodgiver, senere utviklet kreft og avga en ny diagnostisk prøve. For disse donorene er det tilgjengelig både pre- og postdiagnostiske prøver. Enkelte givere kan ha deltatt i flere helseundersøkelser, eller ha avgitt blod flere ganger. Se tabellen under for nærmere detaljer. 

 

Karakteristika Menn Kvinner  Totalt

Totalt antall donorer inkludert i kohorten

166137 152491 318628

Gjennomsnittsalder ved inntreden i kohorten (år)

41 41 -

Antall individer per prøveinnsamling

     

- Helseundersøkelsene (Oslo 1, 40-årsundersøkelsen Oslo, Fylkesundersøkelsene, 40-åringsundersøkelsene hele landet og TROFINN)

146222 134898 281120

- Røde Kors blodgivere

15079 13811 28890

Antall donorer etter antall prøveinnsamlinger

     

Helseundersøkelsene

     
                            1 118707 108067 226774
                            2 17524 16082 33606
                            3 9457 10117 19574
                            4 534 632 1162

Røde Kors blodgivere

     
                           1 5213 5971 11184
                           2 3066 2940 6006
                           3 1929 1620 3549
                           4 4871 3280 8151

 

 

Prøvene i Janusbanken kommer fra 17 av 19 fylker i Norge hvor både by- og utkantstrøk er representert:

Kilde: Cohort Profile: The Janus Serum Bank Cohort in Norway Int J Epidemiol. 2016;46(2):403-404g. doi:10.1093/ije/dyw027 Int J Epidemiol 

 

 Tabell 2: viser alder ved første prøve avgitt til Janusbanken.

 

 

Alder ved
første prøve

Janus givere
totalt

%

Helse-
undersøkelsene

%

Røde Kors
Blodgivere

%

Menn 0-29

12 916

7,81

5 642

3,74

7 207

41,33

  30-39

26 986

16,32

21 808

14,46

5 438

31,18

  40-49

117 085

70,79

116 317

77,14

3 075

17,63

  50-59

3 308

2,00

2 107

1,4 

1 524

8,74

  60+

5 095

3,59

4 905

3,25

194

1,11

Sum menn

 

 

165 390

 

150 779

 

17 438

 
Kvinner 0-29

11 774

7,77

5 033

3,64

6 682

45,83

  30-39

25 475

16,81

21 867

15,81

3 786

25,97

  40-49

106 276

70,12

104 775

75,75

2 579

17,69

  50-59

2 589

1,71

1 377

0,96

1 341

9,2 

  60+

5 447

3,59

5 258

3,78

193

1,32

Sum kvinner  

151 561

 

138 310

 

14 581

 
               
               

 

 

Kreftstatistikk

2023-12-21_Tabell_Janus_Cancercases_2022.png

 

2023-12-21_Figur_Janus_Most_common_cancertypes.png

 

2023-12-21_Figur_Janus_Rare_cancertypes.png

 

 

Under er oversikt over de vanligste kreftformene i Janus for menn og kvinner:

 

 

Antall krefttilfeller per 31.12.2021

Oversikt over alder og periode for blodprøvetaking

Her kan du laste ned en oversikt over alder og periode for blodprøvetaking blant deltakerne i Januskohorten (pdf). Tabellen er modifisert fra  Langseth et al, International Journal of Epidemiology, 2017, Vol. 46, No. 2.

 

 Siden er oppdatert 11.07.2017