Informasjon om forskningsaktiviteten

Det biologiske materialet anvendes per 2018 i et bredt spekter av forskningsprosjekter. Oversikt over aktuelle Janusprosjekter finner du her.

Siden er oppdatert 23.november 2018

 

Pågående forskningsprosjekt i Janus serumbank: Identifisering og validering av tumor-assossierte autoantistoffer for tidlig diagnose av kreft i eggstokker 

Eggstokkreft er en kreftform som kan være vanskelig å oppdage, fordi symptomene kommer sent og er vage. Sykdommen kan oppdages ved ultralydundersøkelse og ved måling av biomarkørene CA125 og HE4, men disse er ikke tilstrekkelig sensitive og spesifikke til bruk i screening. Formålet med denne studien er å undersøke en gruppe lovende, nye biomarkører for tidlig diagnose av eggstokkreft.Til sammen vil det inngå serumprøver fra over 600 pasienter med eggstokkreft og prøver fra over 2000 friske kontrollindivider fra Janus serumbank og flere andre kohorter i USA og Europa. Prosjektleder er Rudolf Kaaks ved Det tyske kreftforskningsinstituttet i Heidelberg. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 


Pågående forskningsprosjekt i Janus serumbank: Virkning av vitamin D og fedme på blærekreft; risiko og overlevelse

Urinblærekreft er den fjerde hyppigste kreftformen hos menn i USA. I Norge har forekomsten økt for menn men i mindre grad blant kvinner, de siste 10 årene. Lavt serumnivå av vitamin D og fedme er foreslått som mulige risikofaktorer. Videre kan hormonet leptin, som er involvert i vektregulering, være involvert i kreftutviklingen. I denne studien skal data fra Kreftregisteret, SSB og spørreskjema fra folkehelseundersøkelser sammen med serumprøver fra Janus serumbank analyseres, og formålet er å undersøke om lavt vitamin D nivå og fedme kan påvirke risiko og overlevelse av sykdommen. Prosjektleder er Randi E. Gislefoss ved Kreftregisteret. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

 

Pågående forskningsprosjekt i Janus serumbank: Biomarkører for Humant Papillomavirus-infeksjon og risiko for kreft

Humant papillomavirus type 16 (HPV16) forårsaker et stigende antall krefttilfeller i svelg, vagina, penis og anus over hele verden. Sirkulerende antistoffer mot HPV16 er påvist inntil 10 år forut for kreftdiagnose. Dette prosjektet er en del av en internasjonal multisenterstudie, hvor flere prospektive kohorter fra USA, Australia og Europa deltar. Konsortiets formål er blant annet å evaluere validiteten til HPV16 E6-serologi som tidlig biomarkør. Prosjektleder i Norge er Mari Nygård ved Kreftregisteret. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).Her kan du lese mer om prosjektet.

 

Pågående forskningsprosjekt i Janus: Sirkulerende kjønnshormon-nivåer og risiko for spiserørskreft – en pasient-kontroll-studie.

Spiserørskreft er en aggressiv sykdom med dårlig overlevelse, siden den ofte diagnostiseres på et sent stadium. Det er langt flere menn enn kvinner som får denne kreftformen. Formålet med denne studien er å undersøke sammenhenger mellom nivåer av kjønnshormoner og risiko for spiserørskreft, ved å undersøke pre-diagnostiske prøver fra Janus serumbank. Prosjektleder er Eivind Ness-Jensen ved NTNU. Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk 
og helsefaglig forskningsetikk (REK). 


Circulating sex hormone levels and the risk of esophageal adenocarcinoma: a nested case-control study.
Principal Investigator: Eivind Ness-Jensen, NTNU HUNT Research Centre  

Biomarkers of human papillomavirus infection and cancer risk within the NCI HPV cancer cohort consortium (HPVC3). Principal Investigator:  Paul Brennan, International Agency for Research on Cancer 

Identification of biomarkers for gallbladder cancer risk prediction- Towards personalized prevention of an orphan disease. Principal Investigator:  Justo Lorenzo Bermejo, University of Heidelberg

Pooled Analysis of Insulin and Insulin-like Growth factor-I and Colorectal Cancer Risk 

Principal Investigator: Marc Gunter, International Agency for Research on Cancer (IARC) 

Small non-coding RNA and bladder cancer
Principal Investigator: Bettina Kulle Andreassen, Cancer Registry of Norway

Effect of multiple freeze-thaw cycles on selected serum components
Principal investigator: Randi E Gislefoss, Cancer Registry of Norway

Identification of Biomarkers for Indolent and Aggressive Prostate Cancer
Principal investigators: Kristin Taskén, Oslo University Hospital and Ian Mills, University of Oslo Principal investigators for the pilot project using samples from the Janus Serumbank: Fahri Saatcioglu, Ian Mills and Bernd Thiede, University of Oslo 

Molecular mechanisms of androgen action and prostate carcinogenesis
Principal investigator: Fahri Saatcioglu, University of Oslo

Pre-diagnostic hormone levels and development of testicular germ cell tumors in the Janus Serum Bank Cohort
Principal investigators: Katherine McGlynn, National Cancer institute, USA and Elisabete Weiderpass Veinie, Cancer Registry of Norway

Development of testicular germ cell tumor - the role of mycotoxins and small noncoding RNAs
Principal investigators: Tom K Grimsrud and Tom Grotmol, Cancer Registry of Norway 

Genome-wide miRNA profiling in prediagnostic samples from Janus Serum Bank for early diagnosis, improved therapy and surveillance of cancer
Principal investigator: Hilde Langseth, Cancer Registry of Norway 

Endogenous hormones and prostate cancer
Principal investigator: Naomi Allen, University of Oxford, UK

Pre-diagnostic allergy and immune-related biomarkers in glioma risk and survival
Principal investigator: Judith Schwartzbaum, Ohio State University, USA and Karolinska Institutet, Sweden

Cohort based studies in Molecular Epidemiology of Brain tumors
Principal investigator: Beatrice Melin, Umeå University, Sweden

miRNA signatures in patients with colon cancer, breast cancer, and lung cancer
Principal investigator: Eckart U Meese, Saarland University Hospital, Germany

Male Breast Cancer Pooling Project
Principal investigator: Louise Brinton, National Cancer Institute, USA

Serum Organochlorine levels and risk of selected cancers
Principal investigator:  Larry Engel, National Cancer Institute and University of North Carolina, USA

Serum Organochlorine Levels and Primary Liver Cancer: a Nested Case-Control Study
Principal investigator:  Larry Engel, National Cancer Institute and University of North Carolina, USA

Serum concentrations of polyhalogenated aromatic hydrocarbon chemicals and risk of thyroid cancer
Principal investigator:  Mary Ward, National Cancer Institute, USA

HPV 16 antibodies in patients with oropharyngeal cancer
Principal investigator: Karen S. Anderson, Arizona State University, USA

A nested case-control study of hormonal risk factors and thyroid cancer in Janus
Principal investigator: Briseis Aschebrook-Kilfoy, The University of Chicago, USA

Anti-Muellerian Hormone (AMH) and Ovarian Cancer Risk
Principal investigators: Nicolas Wentzensen, National Cancer Institute, USA and Elisabete Weiderpass Veinie Cancer Registry of Norway

Polyomavirus infection and lung cancer among non-smokers
Principal investigator: Paolo Boffetta, Ichan School of Medicine at Mount Sinai, 
New York, USA

Immunological markers and risk of non-Hodgkin lymphoma
Principal investigator: Mark Purdue, National Cancer Institute, USA

Risk factors for cancer in the Janus Serum Bank Cohort
Principal investigator: Hilde Langseth, Cancer Registry of Norway

Immunoprofiling assay to monitor systemic humoral immune response to the infection with the papillomavirus
Principal investigator: Mari Nygård, Cancer Registry of Norway

Vitamin D, obesity and cutaneous malignant melanoma: risk, survival and risk of subsequent cancers.
Principal investigator: Trude E Robsahm, Cancer Registry of Norway

Relationship between serum albumin-adjusted calcium and risk of ovarian cancer among Norwegian women participating in the JANUS serum bank
Principal investigator: Trude E Robsahm, Cancer Registry of Norway

Investigations of DNA- and RNA quality in long-term stored samples in the Janus Serum Bank
Principal investigator: Randi Gislefoss, Cancer Registry of Norway