Hvordan søke om serumprøver

  • Fyll ut søknadsskjema.

  • En detaljert vitenskapelig protokoll må vedlegges søknaden. Protokollen må inneholde følgende: bakgrunn og målsetting med studien, metodebeskrivelse, begrunnelse for ønsket serumvolum, styrkeberegninger, finansieringsplan,  en liste med planlagte publikasjoner og prosjektleders CV.

  • Minst én samarbeidspartner/medforfatter fra Kreftregisteret og/eller Janus serumbank må utnevnes. 

  • Søknadsskjemaet og protokollen sendes automatisk til Janus serumbank.