Hvordan søke om serumprøver

Oppdatert 23.06.2017

  • Fyll ut søknadsskjema.
  • En detaljert vitenskapelig protokoll må vedlegges søknaden. Protokollen må inneholde følgende: bakgrunn og målsetting med studien, metodebeskrivelse, begrunnelse for ønsket serumvolum, styrkeberegninger, finansieringsplan,  en liste med planlagte publikasjoner og prosjektleders CV.
  • Minst én samarbeidspartner/medforfatter fra Kreftregisteret og/eller Janus serumbank må utnevnes. 
  • Søknadsskjemaet og protokollen sendes automatisk til Janus serumbank.
  • Søknaden vil bli behandlet av styringsgruppen for Janus innen fire til seks uker etter søknadsfristen.
  • Før serumprøver kan sendes, må det foreligge godkjenning fra REK (De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk).