Biologisk materiale og data fra Janus serumbank

På disse sidene finnes nyttig informasjon om hvordan du søker om tilgang til biologisk materiale og data fra Janus serumbank, hvilke krav det stilles og hva søknaden skal inneholde

Biologisk materiale og data fra Janus serumbank

Janus serumbank er en biobank med blodprøver fra 318.628 nordmenn, forbeholdt kreftforskning. Det biologiske materialet har blitt brukt i forskning siden 1980-tallet, og brukes i dag av forskere både nasjonalt og internasjonalt. Forskningen må være innenfor Janus serumbanks formål, og all bruk av data og biologisk materiale er underlagt norsk lovgivning.

 

Forskere som ønsker å søke om tilgang til biologisk materiale og eller data må være oppmerksom på følgende:

 • Alle forskningsprosjekter som omfatter opplysninger og/eller biologisk materiale fra Janus serumbank, krever etisk forhåndsgodkjenning fra Regional Etisk Komite (REK), og må i tillegg ha lovlig behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 og artikkel 9. Søker må også ha vurdert behov for personvernkonsekvensvurdering etter GDPR artikkel 35. Søker må godtgjøre at kravene er oppfylt før data kan gjøres tilgjengelige.  Utlevering av opplysninger og/eller biologisk materiale til tredjestater forutsetter at vilkårene i GDPR er oppfylt. 

 

Vilkår for bruk av Janus serumbank

 • Prosjektleder må ha forskningskompetanse tilsvarende PhD-nivå
 • Forskningsprosjektenes problemstillinger må være innenfor formålet med Janus serumbank. Formålet er beskrevet i Retningslinjer for forvaltning og bruk av biologisk materiale og data fra Janus serumbank
 • Før det biologiske materialet eller forskningsdataene kan utleveres, må prosjektet være godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
 • Søker må godtgjøre at prosjektet har lovlig behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 og artikkel 9, og at behov for personvernkonsekvensvurdering er vurdert etter GDPR artikkel 35. Utlevering av opplysninger og/eller biologisk materiale til tredjestater forutsetter at vilkårene i GDPR er oppfylt.
 • Minst én samarbeidspartner/medforfatter fra Kreftregisteret må utnevnes.
 • Biologisk materiale eller forskningsdata utleveres ikke før finansiering er sikret
 • For å kunne forvalte det biologiske materialet på best mulig måte er det nødvendig å ta et økonomisk vederlag for å benytte prøvene i forskningsprosjekter. Mer informasjon og priser finner du her

Søknadsprosessen

 • Fyll ut elektronisk søknadsskjema og legg ved nødvendig dokumentasjon. Søknadsskjemaet finnes i Kreftregisterets metadatabase, ELVIS.
 • Søknaden må beskrive problemstillingene som skal studeres, analysene som skal gjennomføres, og planlagte publikasjoner som skal komme ut av prosjektet
 • Søknaden behandles ikke før den er komplett. En komplett søknad inneholder
  • Utfylt søknadsskjema
  • En detaljert vitenskapelig protokoll, som inneholder bakgrunn og målsetting med studien, metodebeskrivelse, beskrivelse av dataflyt (data management) og en dataanalyseplan, begrunnelse for ønsket serumvolum og styrkeberegninger
  • CV til prosjektleder og andre sentrale deltakere i prosjektgruppen (maksimalt fire sider)
  • Informasjon om finansiering av prosjektet
  • Godkjent personvernkonsekvensvurdering eller en begrunnet vurdering av hvorfor dette ikke er nødvendig. Utredningen skal inneholde beskrivelse av behandlingsgrunnlag iht. artikkel 6 og 9 i GDPR
 • Dersom prosjektleder er fra Norge må REK-godkjenning vedlegges søknaden
 • Prosjektleder vil motta bekreftelse på mottatt søknad fra janus@kreftregisteret.no

 Søknadsbehandling

 • Søknader til Janus serumbank behandles av Janus’ styringsgruppe hvert halvår.
 • Ved godkjent søknad mottar søker epost fra Janus serumbank om godkjent prosjekt. Kreftregisteret inngår en avtale med forskningsinstitusjonen som prosjektleder er knyttet til, hvor vilkår for godkjenningen fremkommer
 • Ved delvis godkjenning/ godkjenning under vilkår, vil søker bli bedt om å utbedre eller utdype søknaden. Dette behandles av styringsgruppen, og søker mottar epost fra Janus serumbank med endelig vedtak.

 

Sist oppdatert 8.janur 2020