Vilkår for bruk av biologisk materiale og data fra Janus serumbank

På disse sidene finnes nyttig informasjon om hvilke krav det stilles og hva søknaden skal inneholde
Sist oppdatert:

Janus serumbank er en biobank med blodprøver fra 318.628 nordmenn, forbeholdt kreftforskning. Det biologiske materialet har blitt brukt i forskning siden 1980-tallet, og brukes i dag av forskere både nasjonalt og internasjonalt. Forskningen må være innenfor Janus serumbanks formål, og all bruk av data og biologisk materiale er underlagt norsk lovgivning.

Vilkår for bruk av Janus serumbank

  • Prosjektleder må ha forskningskompetanse tilsvarende PhD-nivå
  • Forskningsprosjektenes problemstillinger må være innenfor formålet med Janus serumbank. Formålet er beskrevet i Retningslinjer for forvaltning og bruk av biologisk materiale og data fra Janus serumbank
  • Før det biologiske materialet eller forskningsdataene kan utleveres, må prosjektet være godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
  • Søker må godtgjøre at prosjektet har lovlig behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 og artikkel 9, og at behov for personvernkonsekvensvurdering er vurdert etter GDPR artikkel 35. Utlevering av opplysninger og/eller biologisk materiale til tredjestater forutsetter at vilkårene i GDPR er oppfylt.
  • Minst én samarbeidspartner/medforfatter fra Kreftregisteret må utnevnes.
  • Biologisk materiale eller forskningsdata utleveres ikke før finansiering er sikret
  • For å kunne forvalte det biologiske materialet på best mulig måte er det nødvendig å ta et økonomisk vederlag for å benytte prøvene i forskningsprosjekter. Mer informasjon og priser finner du her

Forskere som ønsker å søke om tilgang til biologisk materiale og eller data må være oppmerksom på følgende:

  • Alle forskningsprosjekter som omfatter opplysninger og/eller biologisk materiale fra Janus serumbank, krever etisk forhåndsgodkjenning fra Regional Etisk Komite (REK), og må i tillegg ha lovlig behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 og artikkel 9. Søker må også ha vurdert behov for personvernkonsekvensvurdering etter GDPR artikkel 35. Søker må godtgjøre at kravene er oppfylt før data kan gjøres tilgjengelige.  Utlevering av opplysninger og/eller biologisk materiale til tredjestater forutsetter at vilkårene i GDPR er oppfylt.