Kvalitetssikring

Kvalitetssikring i biobankarbeid involverer alle faser fra prøvetaking til publisering av vitenskapelige resultater.
Sist oppdatert:

Dette inkluderer prøvebehandling, prøvelagring, analysemetoder, datakvalitet og forvaltningsrelaterte forhold som prøvetilgjengelighet for forskere, vitenskapelig vurdering av prosjekter, studiedesign og kodesystem. Både lagring og prøvebehandling av biologiske prøver er underlagt lovgivning for personvern noe som nødvendiggjør strenge prosedyrer og rutiner.

Janus serumbank har etablert sin egen kvalitetsmanual som omfatter alle prosedyrer og dokumenter som er nødvendig for at biobanken skal følge krav til vitenskapelig metode, etikk, lover, forordninger og avtaler for håndtering av prosjekter og inneha profesjonalitet overfor forskere og forskningslaboratorier.

Prøvekvalitet

Prøvene i Janus serumbank er lagret ved -25 grader Celcius, og de eldste prøvene har vært lagret i mer enn 40 år. For at målinger av en prøve skal noe verdi, må vi vite om den har endret seg i løpet av den tiden som har gått siden den ble tappet. 

Faktorer som kan påvirke prøvekvaliteten:
Prøvebehandling før nedfrysing

 • tapping
 • koagulering
 • sentrifugering
 • transport og tid før nedfrysing

Lagringseffekter

 •  nedbrytning
 • oksidering
 • tap av vann (sublimasjon)
 • endring av matriks

Komponentstabilitet

 •  kunnskap om hvilke komponenter som er stabile under lagring er essensielt for studier basert på biobankmaterialet.

Stabilitetsdata

Prøvekvaliteten er blitt dokumentert gjennom stabilitetsstudier. Her kan du laste ned en tabell som viser stabilitetsdata for utvalgte serumkomponenter

Biaskriterium er basert på biologisk variasjon, innen et individ og mellom individer. Den prosentvise forskjellen mellom ferske og langtidslagrede prøver må ikke avvike mer enn tillatt bias dersom man skal kunne angi forskjellen som ubetydelig.

Med ny teknologi kan Janusmaterialet brukes i genetiske studier. For eksempel har vi vist at miRNA og DNA i prøvene er av god nok kvalitet til å gjøre sekvenseringsanalyser. 

Utvalgte publikasjoner av vitenskapelige resultater fra kvalitetsstudier

 1. Ekstrom PO, Bjorge T, Dorum A, Longva AS, Heintz KM, Warren DJ, Hansen S, Gislefoss RE, Hovig E.
  Determination of hereditary mutations in the BRCA1 gene using archived serum samples and capillary electrophoresis.
  Anal Chem 2004; 76(15):4406-4409.

 2. Ulvik A, Vollset SE, Hansen S, Gislefoss R, Jellum E, Ueland PM.
  Colorectal cancer and the methylenetetrahydrofolate reductase 677C -> T and methionine synthase 2756A -> G polymorphisms: a study of 2 168 case-control pairs from the JANUS cohort.
  Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2004; 13(12):2175-2180.

 3. Keller A, Leidinger P, Gislefoss R, Haugen A, Langseth H, Staehler P, Lenhof HP, Meese E.
  Stable serum miRNA profiles as potential tool for non-invasive lung cancer diagnosis.
  RNA Biol 2011; 8(3).