Hvordan søke om biologisk materiale og data fra Janus serumbank

På disse sidene finnes nyttig informasjon om hvordan du søker om tilgang til biologisk materiale og data fra Janus serumbank
Sist oppdatert:

 

 

Eksempel på studiedesign 

Nøstet kasus-kontroll-design, der både kasus og kontroller hentes fra den samme prøvekohorten, er det mest brukte i Janusbanken.

Kasus identifiseres ved kobling til Kreftregisteret ved hjelp av fødselsnummer. Kontrollgruppen gir et estimat for eksponering i prøvekohorten. Matching på individnivå er typisk i dette designet. Vanlige matchekriterier i Janusprosjekter er kjønn, alder, fylke, tappedato og kohort.  Matching på lagringstid (tappedato) er viktig for å minimere påvirkning av preanalytiske og lagringsrelaterte faktorer og livsstil.

I en biobank vil det alltid være en avveining mellom å spare materiale fra sjeldne kasus og behovet for å matche mot kontroller fra hele kohorten for å unngå utvalgsbias. I Janus har vi tilgang på et stort antall valgbare kontroller og effekten av denne type bias anses derfor for å være svært liten.

 

Utvalgskriterier i Janus-prosjekter

Element Spesifikasjon
Kriterier for å være et kasus
 • Alle kreftkasus av spesifikk type basert på kriterier som er utviklet av Kreftregisteret
 • Diagnosetidspunkt kan være begrenset til en spesifikk tidsperiode
 • Tillater tidligere non-melanoma hudkreft diagnose
 • Prøvetapping må være minimum en måned før diagnose for å sikre at blodtapping ble gjort før behandling og for å minimere biokjemiske effekter forårsaket av udiagnostisert kreft
Kriterier for å være en kontroll
 • Levende og bosatt i Norge ved kasusets diagnosedato (sikrer like lang oppfølgingstid for kasus og kontroll)
 • Må være uten kreft ved kasusets diagnosetidspunkt med unntak av non-melanoma hudkreft (samme kriteria som for kreftkasus)
 • Tillater vanlige kreftformer etter kasusets diagnosedato, men ekskluderer kontroller med sjeldne kreftformer der prøvematerialet er viktig å spare til senere studier
Matchekriterier
 • Alder ved blodtapping typisk +/- 1 år mht alder hos kasus på tappetidspunkt
 • Dato for prøvetaking, typisk +/- 3 måneder mht kasusets prøvetaking
 • Samme kjønn
 • Prøveinnsamling i samme fylke