Nyheter

Ny artikkel: Cohort Profile Update
Vi har for første gang koblet hele Januskohorten mot alle tilgjengelige helseundersøkelser i Folkehelseinstituttet (FHI). Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Kreftregisteret og FHI. Det er gjort en harmonisering og kvalitetssikring av relevante variable for kreftforskningsprosjekter, og resultatene er nylig publisert i International Journal of Epidemiology.  

 

Kreftstatistikk
Den årlige koblingen mellom Kreftregisteret og Janus Serumbank viser at 79 142 givere har fått kreft per 31.12.2015. Her kan du lese mer om fordelingen av de forskjellige kreftsykdommene. Under vises en oversikt over de hyppigst forekommende kreftformene (antall tilfeller) for menn og kvinner, i 2015.

Menn:

  1. Prostatakreft (1011)
  2. Tykktarmskreft (225)
  3. Lungekreft (224)
  4. Non-melanom hudkreft (153)
  5. Føflekkreft (142)

 Kvinner:

  1. Brystkreft (353)
  2. Lungekreft (253)
  3. Tykktarmskreft (215)
  4. Eggstokkreft (170)
  5. Livmorkreft (136)

Cohort Profile: The Janus Serum Bank Cohort in Norway.
Langseth H, Gislefoss RE, Martinsen JI, Dillner J, Ursin G.
Doi

Hudkreft og HPV
Janusmateriale er benyttet i felles nordisk prosjekt hvor det fremkommer at HPV infeksjon øker risiko for plateepitelkarsinom (SCC) og andre ikke-melanome former for hudkreft (NMSC).
Man fant ingen økt risiko for basalcellekreft (BCC). Førsteforfatter er Kristin Andersson ved Lunds universitet. Hilde Langseth og Randi Gislefoss fra Janus er medforfattere.  Les mer

Janus serumbank deltar i NCI Cohort Consortium
Janusbanken ble innmeldt sommeren 2012. Konsortiet består av mer enn 40 kohorter med tilsammen mer enn 4 millioner personer. Nettverket av forskere vil fokusere på et bredt spekter av kreft.
Hilde Langseth deltar på møte i Bethesda, USA 24.-26. oktober 2012. Les mer

Nytt Janusprosjekt tildelt midler
Styret i Kreftregisterets Fond har besluttet å gi NOK 50 000.- til prosjektet: Kvalitetsstudie i Janus serumbank - undersøkelse av DNA- og RNA-kvalitet i langtidslagrede serumprøver.
Studien vil starte opp høsten 2012.

GAP-konferansen 2012
Janusbanken bidro med en muntlig presentasjon på årets Global Academic Programs (GAP)-konferanse som ble arrangert i Oslo 14.-16. mai.
Foredragets tittel: Intergrating research activities in the Janus Serum Bank and Cancer Registry of Norway..

Janus serumbank får støtte av Kreftforeningen til ny studie
Janus serumbank i Kreftregisteret har fått støtte fra Kreftforeningen og skal bidra med forskningsdata til et internasjonalt samarbeid som kan kaste lys over kreftrisiko i landbruksnæringen.

Les mer

Spennende pilotstudie
En tysk pilotstudie viser at microRNA i blodserum er en potensiell, tidlig kreftmarkør for lungekreft. Dette åpner for nye muligheter for bruken av Janusbanken, siden microRNA har vist seg stabilt i langtidslagrede prøver.

Les mer