Cancer in Norway 2011

Her finner du nøkkeltall for forekomst, dødsfall, overlevelse og prevalens av kreft fra Kreftregisterets publikasjon Cancer in Norway 2011.


Nye tilfeller 2011 (Endring fra 2010 i parentes)*

 • 29 907 krefttilfeller (+ 1 636)

 • 13 718 kvinner (+557)
 • 16 189 menn (+ 1079)

Hyppigst forekommende kreftformer begge kjønn (antall tilfeller) 2011 (Endring fra 2010 i parentes)*

 • Prostatakreft: 4 978 (+ 768)
 • Brystkreft (kvinner): 3 094 (+ 255)
 • Lungekreft: 2 842 (+ 8)
 • Tykktarmskreft: 2 606 (+ 63)
 • Føflekkreft: 1 718 (+ 200)

Dødsfall 2011 (Endring fra 2010 i parentes)

 • 5 164 kvinner (- 79)
 • 5 885 menn (+ 13)

Flest dødsfall etter kreftform 2010 (Endring fra 2010 i parentes)

 • Lungekreft: 2 184 (+ 17)
 • Tykktarmskreft: 1 156 (- 32) 
 • Prostatakreft: 1 070 (+ 27)
 • Bukspyttkjertelkreft: 646 (+ 16)
 • Brystkreft (kvinner): 605 (- 56)  

Risiko før fylte 75 år 2007-2011 (Endring fra 2006-2010 i parentes)

 • Kvinner: 28,4 % (+ 0,2 %)
 • Menn: 35,2 % (+ 0,4 %)

Høyest risiko før fylte 75 år (Endring fra 2006-2010 i parentes)

 • Prostatakreft: 13,2 % (+ 0,4 %)
 • Brystkreft (kvinner): 8,0 % (+ 0,1 %)
 • Lungekreft (menn): 4,3 % (- 0,1 %)
 • Lungekreft (kvinner): 3,2 %  ( - )
 • Tykktarmskreft (menn): 3,0 % ( - )

Trender:


Forekomst - kvinner**

(gjennomsnitt pr. år i perioden):
 • 1957-1961: 4 237 pr. år
  (165,0 pr. 100 000)
 • 2007-2011: 13 046 pr. år
  (296,3 pr. 100 000)

Forekomst - menn**

(gjennomsnitt pr. år i perioden):
 • 1957-1961: 4 093 pr. år
  (173,0 pr. 100 000)
 • 2007-2011:: 15 192 pr. år 
  (367,6 pr. 100 000)

  5- års relativ overlevelse - kvinner:

  • 1971-1975: 46,7 %
  • 2007-2011: 68,6 %

  5- års relativ overlevelse - menn:

  • 1971-1975: 33,2 %
  • 2007-2011: 67,1 %

  Høyest 5 års relativ overlevelse 2007-2011 (Endring fra 2002-2006 i parentes)

  • Testikkelkreft: 97,5 % (+ 1,0 %)
  • Skjoldkjertelkreft (kvinner): 94,0 % (+ 2,4 %)
  • Føflekkreft (kvinner): 89,2 % (+ 1,3 %)
  • Prostatakreft: 89,5 % (+ 7,7 %)
  • Brystkreft (kvinner): 88,8 % (+ 2,5 %)

  Lavest 5 års relativ overlevelse 2007-2011 (Endring fra 2002-2006 i parentes)

  • Bukspyttkjertelkreft (kvinner): 4,5 % (+ 1,6 %)
  • Bukspyttkjertelkreft (menn): 5,0 % (+ 1,7 %)
  • Spiserørskreft (menn): 11,4 % (+ 3,0 %)
  • Lungekreft (menn): 12,1 % (+ 2,9 %)
  • Spirerørskreft (kvinner): 12,7 % (+ 3,2 %)

  Kreftoverlevere - begge kjønn pr. 31.12.2011 (Endring fra 31.12.2001 i parentes)

  • 2011: 215 733 (+ 67 463)

  Flest kreftoverlevere etter kreftform 2010  pr. 31.12.2011 (Endring fra 31.12.2001 i parentes)


  • Brystkreft: 38 501 (+ 11 430) (begge kjønn)
  • Prostatakreft: 34 361 (+ 17 491) (menn)
  • Føflekkreft: 19 309 (+ 5 890) (begge kjønn)
  • Tykktarmskreft: 17 860 (+ 4 853) (begge kjønn)
  • Andre typer hudkreft: 12 871 (+ 4 537) (begge kjønn) 

  * Sammenlignet med tall fra Cancer in Norway 2010 publisert i september 2012
  ** Insidens beregnet i forhold til verdens standard populasjon

  Siden ble sist redigert 19.08.2015 06:31:42 av guze