Kreftregisterets styre

 


 


 

Tove Strand
Styreleder
Viseadministrerende direktør, Direktørens stab Oslo Universitetssykehus HF

Last ned høyoppløselig bilde (Foto Ann-Elin Wang)


 

Stein Olav Kvaløy
Styremedlem, Helse Sør-Øst
Overlege, professor, Oslo Universitetssykehus HF

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)


 

Helga Salvesen
Styremedlem, Helse Vest RHF
Overlege, professor Haukeland Universitetssykehus HF   

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Helga Salvesen)


 

Stig A. Slørdahl
Styremedlem, Helse Midt-Norge RHF
Dekanus ved det medisinske fakultet , NTNU

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)


 

Finn Henry Hansen
Styremedlem, Helse Nord
Direktør, Helse Nord RHF

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)


 

Harald Arnkvern
Styremedlem
Høyesterettsadvokat, Advokatfirmaet Haavind AS

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)


 

Gro Seim
Styremedlem
Siviløkonom / sivilingeniør, Albaran AS

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)


 

Johanne Gulbrandsen
Styremedlem, KRGs ansatterepresentant*

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)


 

Tom Kristian Grimsrud
Styremedlem, KRGs ansatterepresentant*

Last ned høyoppløselig bilde (Foto; Ann-Elin Wang)Disse møter også: 

Giske Ursin
Direktør Kreftregisteret

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)


 

Egil Engen
Avdelingsleder Kreftregisteret

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)


* Ansattes representanter velges for to år om gangen, og perioden sammenfaller ikke alltid med styreperioden.

 

 

Siden ble sist redigert 10.06.2014 09:21:41 av Tor