Kreftregisterets styre

 

Kreftregisterets styre, 1. januar 2010-31. desember 2013


 

Tove Strand
Styreleder
Viseadministrerende direktør, Direktørens stab Oslo Universitetssykehus HF

Tove Strand er cand. oecon. fra Universitetet i Oslo. Hun var sosialminister og arbeids- og administrasjonsminister i perioden 1986-1992. Områdedirektør i Norges Forskningsråd 1993-1996, og direktør i NORAD 1997-2005. Administrende direktør på Ullevål sykehus 2005. Viseadministrerende direktør i Oslo Universitetssykehus HF fra 2*** 

Last ned høyoppløselig bilde (Foto Ann-Elin Wang)


 

Stein Olav Kvaløy
Styremedlem, Helse Sør-Øst
Overlege, professor, Oslo Universitetssykehus HF

Stein Olav Kvaløy er cand. med. og dr. med. fra Universitetet i Oslo.

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)


 

Helga Salvesen
Styremedlem, Helse Vest
Overlege, professor Haukeland Universitetssykehus HF
Cand. med, 1989, dr. med. 2000 ved Universitetet i Bergen.  

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Helga Salvesen)


 

Stig A. Slørdahl
Styremedlem, Helse Midt-Norge

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)


 

Finn Henry Hansen
Styremedlem, Helse Nord

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)


 

Harald Arnkvern
Styremedlem

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)


 

Gro Seim
Styremedlem

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)


 

Johanne Gulbrandsen
Styremedlem, KRGs ansatterepresentant*

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)


 

Tom Kristian Grimsrud
Styremedlem, KRGs ansatterepresentant*

Last ned høyoppløselig bilde (Foto; Ann-Elin Wang)Disse møter også: 

Giske Ursin
Direktør Kreftregisteret

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)


 

Egil Engen
Avdelingsleder Kreftregisteret

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)


* Ansattes representanter velges for to år om gangen, og perioden sammenfaller ikke alltid med styreperioden.

 

 

Siden ble sist redigert 24.03.2014 14:13:26 av guze