Urinblærekreft

Kreft i urinblæren forekommer nesten tre ganger hyppigere blant menn enn blant kvinner (henholdsvis 905 og 346 tilfeller i 2006). Blant menn er urinblærekreft en av de hyppigste kreftformene her i landet. Kreftregisterets klassifisering og registrering av blæresvulster ble endret på 1970-tallet. Selv om dette har ført til at flere registreres, regner vi likevel med at det var en faktisk økning av sykeligheten frem til slutten av 1980-tallet.

Risikofaktorene er til en viss grad kjente. Bruk av tobakk er den viktigste. I tillegg har yrkesmessig eksponering for aromatiske aminer og kulltjære produkter vist seg å kunne medføre en høyere risiko for blærekreft. Blod i urinen kan være første tegn på kreft i urinblæren. I tillegg er symptomene ofte de samme som ved urinveisinfeksjon; hyppig og smertefull vannlatning.

 

Siden ble sist redigert 12.08.2008 13:33:03 av avenir