Mammografiprogrammet

Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres hvert annet år til røntgenundersøkelse av brystene i regi av det offentlige Mammografiprogrammet.

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. 3 220 kvinner i Norge fikk brystkreft i 2013. Mammografiprogrammet har som mål å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.  

 

Mammografiundersøkelsen

 

 

  

 


Når står din kommune for tur, og hvilke årskull inviteres?

 

Mammografiprogrammet evaluert: Fornøyde med godt resultat 

 

 

Her finner du nøkkeltall for aktiviteten i Mammografiprogrammet.

 

Ønsker du å endre timen?
For endring av time eller svar på en mammografiundersøkelse
Kontakt ditt lokale brystdiagnostiske senter

Sekretariat/Kreftregisteret
Sentralbord: 22 45 13 00
mammografi@kreftregisteret.no                           Er sommmerstengt 4.-31. juli 2015.                                                                                                         

Postadresse
Mammografiprogrammet
Postboks 5313 Majorstuen
0304 Oslo

 

Innlogging Mammonett

Til intranett for ansatteSiden ble sist redigert 09.07.2015 14:27:14 av BLWE