Mammografiprogrammet

Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres hvert annet år til røntgenundersøkelse av brystene i regi av det offentlige Mammografiprogrammet.

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. 3 324 kvinner i Norge fikk brystkreft i 2014. Mammografiprogrammet har som mål å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.  

 

Mammografiundersøkelsen

 

Fått digitalt brev fra oss? 

Her får du mer informasjon

 

  

 

 
 


Når står din kommune for tur, og hvilke årskull inviteres?

 

Rapport om tomosyntese i mammografiscreening

 

 

 

Her finner du nøkkeltall for aktiviteten i Mammografiprogrammet.

 

 

 

Ønsker du å endre timen?
For endring av time eller svar på en mammografiundersøkelse
Kontakt ditt lokale brystdiagnostiske senter

Sekretariat/Kreftregisteret
Sentralbord: 22 45 13 00
mammografi@kreftregisteret.no                                                                                                                       

Postadresse
Mammografiprogrammet
Postboks 5313 Majorstuen
0304 Oslo

 

Innlogging Mammonett

Til intranett for ansatteSiden ble sist redigert 21.03.2016 12:09:41 av gm