Mammografiprogrammet

Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres hvert annet år til røntgenundersøkelse av brystene i regi av det offentlige Mammografiprogrammet.

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. Over 2 900 kvinner i Norge fikk brystkreft i 2012. Mammografiprogrammet har som mål å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.  

 

Mammografiundersøkelsen

 

 

  

 

   


Når står din kommune for tur, og hvilke årskull inviteres?

 

Mindre brystkreft med spredning blant kvinner som deltar i Mammografiprogrammet

 

 

Invitasjonsbrev, brosjyre og informasjon om en separat spørreundersøkelse.


Sekretariat
Sentralbord: 22 45 13 00
mammografi@kreftregisteret.no

Postadresse
Mammografiprogrammet
Postboks 5313 Majorstuen
0304 Oslo

Brystdiagnostisk senter
For endring av time eller svar på en mammografiundersøkelse
Kontakt ditt lokale senter

 

Innlogging Mammonett

Til intranett for ansatteSiden ble sist redigert 04.11.2014 09:11:35 av guze