Mammografiprogrammet

Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres hvert annet år til røntgenundersøkelse av brystene i regi av det offentlige Mammografiprogrammet.

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. Over 2 900 kvinner i Norge fikk brystkreft i 2012. Mammografiprogrammet har som mål å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.  

 

Mammografiundersøkelsen

 

 

  

 


Når står din kommune for tur, og hvilke årskull inviteres?

 

Mammmografiprogrammet feirer: 3 millioner screeningundersøkelser gjennomført!

 

 

Invitasjonsbrev, brosjyre og informasjon om en separat spørreundersøkelse.


Brystdiagnostisk senter
For endring av time eller svar på en mammografiundersøkelse
Kontakt ditt lokale senter

 

Sekretariat/Kreftregisteret
Sentralbord: 22 45 13 00
mammografi@kreftregisteret.no

Postadresse
Mammografiprogrammet
Postboks 5313 Majorstuen
0304 Oslo

 

Innlogging Mammonett

Til intranett for ansatteSiden ble sist redigert 19.02.2015 12:02:45 av gm