Mammografiprogrammet

 

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år om røntgenundersøkelse av brystene (mammografi) annethvert år. Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.   

 

 Her finnes oversikt over hvilke årskull som nå mottar invitasjon i ditt hjemfylke, og når din kommune står for tur.
 

Digital mammografi gir mer presis mammografiscreening

 

 

Vårt informasjonsmateriell; brev, brosjyre og informasjon om en separat spørreundersøkelse.

 

Hvem inviteres?

Mammografiprogrammet inviterer alle kvinner i alderen 50 - 69 år til mammografi hvert annet år. Et invitasjonsbrev med angitt tid og sted blir automatisk sendt til kvinner som står for tur. Det vil normalt gå to år mellom hver invitasjon.

Undersøkelsen

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene som kan benyttes for å oppdage brystkreft som fremdeles er så lite utviklet at den ikke er merkbar for kvinnen selv.

Aldersgruppen

Norske helsemyndigheter anbefaler mammografiscreening til kvinner i alderen 50-69 år. Dette er i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Organisering

Mammografiprogrammet er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Statens strålevern og helseforetakene. Programmet startet i 1995.

Brystdiagnostiske sentre

Det finnes 16 brystdiagnostiske sentre i Norge, kontaktinformasjon til disse finner du her. Brystdiagnostisk senter er regionens spesialistsenter der mammografibildene tolkes og lagres. Her foregår ...

Personvern og reservasjon

Her finner du informasjon om reservasjon og personvern i Mammografiprogrammet, og hvordan du kan reservere deg mot lagring av personopplysninger ved negative funn.

Fordeler og ulemper

For kvinner som inviteres til å delta i programmet kan det være nyttig å ha kunnskap om ulike sider ved mammografiscreening, og du kan lese mer om dette her.

Forskning og evaluering

Informasjon fra deltagelse i Mammografiprogrammet brukes for å forbedre programmet og øke kunnskapen om brystkreft. Opplysningene vil også brukes i den offentlige evalueringen av programmet.

Evaluering mammografiscreening

En ekspertgruppe har gjennomgått resultater fra enkeltstudier i Europa etter 1990 i denne første samlede evalueringen av organisert mammografiscreening i Europa. Resultatene viser blant annet at om lag to kvinneliv reddes for hver kvinne som overdiagnostiseres.

Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål i Mammografiprogrammet.

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende timebestilling eller svar på mammografiundersøkelse, kontakt Brystdiagnostisk senter. Andre henvendelser kan rettes til Kreftregisteret.

Publikasjoner

Her finner du Kvalitetsmanualen, rapporter og evalueringer som gjelder Mammografiprogrammet.

Siden ble sist redigert 09.04.2014 14:13:09 av ijre