Cancer in Norway 2014

27.11.2015

- De kreftformene som kan forebygges, er også de som øker mest. Det er spesielt og paradoksalt, sier Kreftregisterets direktør Giske Ursin. Nå håper hun at både enkeltpersoner og samfunnet for øvrig legger enda mer vekt på tiltak som virker forebyggende for kreft. Et framtredende trekk ved krefttallene for 2014 er at de kreftformene som

Les mer

Kreftregisteret

Rapport tomosyntese i mammografiscreening

Rapport tomosyntese i mammografiscreening

21.01.2016

Rapporten representerer et svært viktig dokument i prosessen mot en eventuell overgang fra digital mammografi (2D) til DBT i Mammografiprogrammet. Arbeidsgruppen er tydelige i sin konklusjon: det er i dag er for lite kunnskap om effektene av, resultater fra og erfaringer med bruk av DBT til å ta metoden i bruk i Mammografiprogrammet.

Les mer

Cancer in Norway 2014 foreligger nå i trykt utgave

Cancer in Norway 2014 foreligger nå i trykt utgave

15.01.2016

Cancer in Norway 2014 foreligger nå i trykt utgave og kan bestilles fra Kreftregisteret.

Les mer

Bedre prognose for kvinner med brystkreft oppdaget i Mammografiprogrammet

Bedre prognose for kvinner med brystkreft oppdaget i Mammografiprogrammet

12.01.2016

Kvinner med screeningoppdaget brystkreft har betydelig bedre prognose enn kvinner som venter med å ta mammografi til de får symptomer.

Les mer

Fortsatt økning i lungekreft blant kvinner

Fortsatt økning i lungekreft blant kvinner

07.12.2015

Forskere ser med bekymring på kurvene for lungekreft blant kvinner. – Selv om sammenhengen mellom røyk og lungekreft har vært velkjent i nærmere 50 år nå, ser vi fortsatt ingen tegn til nedgang i lungekreftforekomsten blant kvinner, sier forsker ved Kreftregisteret, Tom Grimsrud.

Les mer

Kreftformer som kan forebygges, øker mest

Kreftformer som kan forebygges, øker mest

07.12.2015

- De kreftformene som kan forebygges, er også de som øker mest. Det er spesielt og paradoksalt, sier Kreftregisterets direktør Giske Ursin. Nå håper hun at både enkeltpersoner og samfunnet for øvrig legger enda mer vekt på tiltak som virker forebyggende for kreft.

Les mer

Større omfang av HPV-relatert kreft

Større omfang av HPV-relatert kreft

07.12.2015

HPV-smitte forårsaker ikke bare livmorhalskreft. Forskere ved Kreftregisteret har gjort en beregning som viser at forekomsten av de øvrige HPV-relaterte kreftformene nå er i ferd med å passere livmorhalskreft.

Les mer

Føflekkreft øker kraftigst

Føflekkreft øker kraftigst

07.12.2015

Føflekkreft er den kreftformen som øker kraftigst i 2014, og 2003 personer fikk denne diagnosen. Det er 265 flere tilfeller enn i 2013. - Vi ser på denne utviklingen med bekymring, sier forsker Trude Eid Robsahm.

Les mer