Fortsatt bedret overlevelse for lungekreftpasienter

15.10.2015

Stadig flere overlever lungekreft, selv om dette er en av våre aller mest dødelige kreftformer. Særlig for kvinner har sannsynligheten for å overleve fem år blitt større. Nå overlever 18,8 posent, mot 14,1 prosent for ti år siden.

Les mer

Kreftregisteret

Kreftbehandling sentraliseres

Kreftbehandling sentraliseres

16.11.2015

Stadig flere kreftpasienter får behandling på store sykehus. For lungekreftpasienter har andelen som ble operert på et høyvolumsykehus gått opp fra 45 til 87 prosent i løpet av ti år.

Les mer

12 råd mot kreft

12 råd mot kreft

30.10.2015

De beste midlene vi har for å forebygge kreft, handler om en helhetlig livsstil, ikke om enkle og enkeltstående tiltak, skriver direktør Giske Ursin med flere i denne kronikken.

Les mer

Movember-barter sørger for bedre livskvalitet for prostatakreft-pasienter

Movember-barter sørger for bedre livskvalitet for prostatakreft-pasienter

23.10.2015

Movember gir 4,5 millioner kroner til Kreftregisteret for å kartlegge menns livskvalitet under og etter behandling for prostatakreft. – Vi er veldig glade for at Movember setter fokus på dette, og for at vi kan få bidra til økt kunnskap om prostatakreft og livskvalitet, sier Kreftregisterets Tom Børge Johannesen.

Les mer

Synkende dødelighet av prostatakreft

15.10.2015

– At prostatakreftdødeligheten går ned, tolker vi som et uttrykk for en bedret prostatakreftbehandling de siste 20 årene, sier Erik Skaaheim Haug, referansegruppeleder for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft.

Les mer

Bedre behandling og økt overlevelse for tarmkreftpasienter

15.10.2015

I løpet av de siste 20 årene er det stadig flere som overlever tarmkreft, og andelen tilbakefall er redusert, viser årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Les mer

Øker mest – rammer menn hardest

Øker mest – rammer menn hardest

15.10.2015

Føflekkreft er den kreftformen som øker mest i Norge. I løpet av de siste fem årene har forekomsten økt med nærmere 25 prosent for både menn og kvinner. Menn har imidlertid større risiko for å dø av føflekkreft enn det kvinner har.

Les mer

Helse Midt opererer størst andel av pasienter med eggstokkreft

Helse Midt opererer størst andel av pasienter med eggstokkreft

15.10.2015

Det er store forskjeller mellom de ulike helseregionene på hvor stor andel av pasientene med eggstokkreft blir operert. Helse Midt opererer flest, 96 prosent. I Helse Sør-Øst blir 69 prosent operert.

Les mer