30 401 nordmenn fikk kreft i 2013.

09.03.2015

30 401 fikk nordmenn fikk kreft i 2013. Dette viser nye tall fra Kreftregisteret som er publisert i dag. Fortsatt er prostatakreft, lungekreft og brystkreft de mest vanlige kreftformene

Les mer

Kreftregisteret

Kreftrisiko ved lave benzen-nivåer

26.03.2015

Jo S Stenehjem og medarbeidere har sett på sammenhengen mellom benzeneksponering i arbeidsmiljøet på oljeplattformer i Nordsjøen og risiko for lymfe- og blodkreft blant 25.000 mannlige offshorearbeidere.

Les mer

Dårlig vær reduserer hudkreftfare

Dårlig vær reduserer hudkreftfare

09.03.2015

Årets kreftstatistikk gir ihvertfall én god nyhet for innbyggere i tre nordligste fylker. Fylker med dårlig sommervær, som Nordland, Troms og Finnmark, har betydelig lavere forekomst av hudkreft i enn i resten av landet. Det er befolkningen i sørøstlige strøk og Rogaland som topper hudkreftstatistikken.

Les mer

PSA-testing trolig bak ulik forekomst av prostatakreft i norske fylker

PSA-testing trolig bak ulik forekomst av prostatakreft i norske fylker

09.03.2015

Forekomsten av prostatakreft ligger betydelig under landsgjennomsnittet i Finnmark og betydelig over i Østfold og Møre og Romsdal. Dette skyldes trolig ulikt omfang av testing for prostataspesifikt Antigen (PSA) i ulike fylker, sier forsker Steinar Tretli i Kreftregisteret.

Les mer

Geografiske forskjeller i forekomst – men mindre forskjell i overlevelse av kreft i Norge

Geografiske forskjeller i forekomst – men mindre forskjell i overlevelse av kreft i Norge

09.03.2015

En del kreftformer har betydelige geografiske forskjeller i forekomst her i landet. Dette gjelder spesielt hud og føflekkreft, lungekreft og prostatakreft. Det er langt mindre forskjeller i fem-års relativ overlevelse og dødelighet av kreft i Norge, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.

Les mer

Toppen passert for lungekreft blant menn

Toppen passert for lungekreft blant menn

09.03.2015

Vi kan være vitne til et tidsskille. Helt siden 1990-årene har det samlete tallet på lungekrefttilfeller blant kvinner og menn steget, år for år. Men i 2013 var tallet lavere enn året før. Dette er svært gledelig, og vi regner med at nedgangen i raten for menn vil fortsette, sier forsker Tom K. Grimsrud i Kreftregisteret.

Les mer

30 401 nye krefttilfeller i 2013

30 401 nye krefttilfeller i 2013

06.03.2015

30 401 nordmenn fikk en ny kreftdiagnose i 2013. Det viser ferske tall fra Kreftregisteret. Dette er en økning på 1 prosent fra 2012, da 30 099 nye tilfeller av kreft ble oppdaget.

Les mer

Presselunch med presentasjon av Cancer in Norway 2013

03.03.2015

Kreftregisteret presenterer sin årsstatistikk Cancer in Norway 2013 9. mars 2015. I den forbindelse har vi gleden av å invitere til presselunch i våre lokaler.

Les mer