30 401 nordmenn fikk kreft i 2013.

09.03.2015

30 401 fikk nordmenn fikk kreft i 2013. Dette viser nye tall fra Kreftregisteret som er publisert i dag. Fortsatt er prostatakreft, lungekreft og brystkreft de mest vanlige kreftformene

Les mer

Kreftregisteret

Har godkjent en enda bedre HPV-vaksine

Har godkjent en enda bedre HPV-vaksine

15.04.2015

Det europeiske legemiddelbyrå (EMA), EUs legemiddelverk, går nå ut og anbefaler en ny og forbedret versjon av HPV-vaksinen. EMA anbefaler vaksinen for både gutter og jenter, og den kan gis fra niårsalderen.

Les mer

Unik forskningsbiobank

Unik forskningsbiobank

13.04.2015

Janus serumbank går nå fra en fase med både forskning og innsamling av prøvemateriale, og inn i en ren forskningsfase.

Les mer

Ny patologi-rapport

Ny patologi-rapport

09.04.2015

En fersk rapport fra Kreftregisteret tar for seg kompletthet av patologiinformasjon i fire av kvalitetsregistrene på kreftområdet. Hovedkonklusjonene er at komplettheten av patologiinformasjon generelt sett er høy, men at miljøene bør jobbe videre med standardisering av patologibesvarelser.

Les mer

Brystbevarende behandling best

Brystbevarende behandling best

09.04.2015

En ny norsk studie med over 13.000 kvinner med brystkreft antyder at brystbevarende kirurgi gir større sjanse for å overleve, sammenlignet med fjerning av brystet.

Les mer

Kreftrisiko ved lave benzen-nivåer

Kreftrisiko ved lave benzen-nivåer

26.03.2015

Jo S Stenehjem og medarbeidere har sett på sammenhengen mellom benzeneksponering i arbeidsmiljøet på oljeplattformer i Nordsjøen og risiko for lymfe- og blodkreft blant 25.000 mannlige offshorearbeidere.

Les mer

Dårlig vær reduserer hudkreftfare

Dårlig vær reduserer hudkreftfare

09.03.2015

Årets kreftstatistikk gir ihvertfall én god nyhet for innbyggere i tre nordligste fylker. Fylker med dårlig sommervær, som Nordland, Troms og Finnmark, har betydelig lavere forekomst av hudkreft i enn i resten av landet. Det er befolkningen i sørøstlige strøk og Rogaland som topper hudkreftstatistikken.

Les mer

PSA-testing trolig bak ulik forekomst av prostatakreft i norske fylker

PSA-testing trolig bak ulik forekomst av prostatakreft i norske fylker

09.03.2015

Forekomsten av prostatakreft ligger betydelig under landsgjennomsnittet i Finnmark og betydelig over i Østfold og Møre og Romsdal. Dette skyldes trolig ulikt omfang av testing for prostataspesifikt Antigen (PSA) i ulike fylker, sier forsker Steinar Tretli i Kreftregisteret.

Les mer