Mammografiprogrammet feirer: 3 millioner screeningundersøkelser gjennomført!

17.02.2015

Torsdag 12. februar 2015 ble screeningundersøkelse nummer 3 millioner i Mammografiprogrammet gjennomført. Jubileumskvinnen Heidi Jensen ble behørig feiret med marsipankake og blomsteroverrekkelse på screeningenheten i Drammen.

Les mer

Kreftregisteret

Heller for mange diagnoser enn for få, mener direktøren i Kreftregisteret.

Heller for mange diagnoser enn for få, mener direktøren i Kreftregisteret.

04.02.2015

Overdiagnostikk og overbehandling må begrenses, men noe overdiagnostikk er et nødvendig onde dersom vi fortsatt skal ha en lav kreftdødelighet. Dette skriver direktør Giske Ursin i dagens utgave av Aftenposten som tilsvar til Gisle Roksund og Per Henrik Zahls kronikk 29. januar.

Les mer

Norge kom sent, men godt i gang:
Livmorhalsprogrammet 20 år

Norge kom sent, men godt i gang: <br>Livmorhalsprogrammet 20 år

04.02.2015

Allerede i 1958 anbefalte Landsforeningen mot krefts utvalg for masseundersøkelser at det skulle organiseres en masseundersøkelse for livmorhalskreft, i første omgang som et forskningsprosjekt i Østfold. I 1989 satte Kreftforeningen av 5 millioner kroner til oppstart av prosjektet.

Les mer

Norge nær topp i forekomst av kreft i Europa, men har lave dødelighetstall hos menn

04.02.2015

Norge har en av de høyeste forekomsten av kreft i Europa, men ligger lavere i kreftdødelighet hos menn enn mange andre land. Et tilnærmet komplett register er nok noe av forklaringen på hvorfor vi ligger høyt i forekomst i Europa, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.

Les mer

Norsk studie viser: God grunn for å delta i Mammografiprogrammet

Norsk studie viser: God grunn for å delta i Mammografiprogrammet

30.01.2015

En studie med data fra Mammografiprogrammet utført av forskere fra NTNU viser at dødeligheten av brystkreft er redusert med 28 prosent blant kvinner som inviteres til Mammografiprogrammet, og 37 prosent blant de som møter.

Les mer

Europeisk fokus på forebygging av livmorhalskreft i januar

27.01.2015

Livmorhalskreft skyldes i 99 % av tilfellene HPV-virus som smitter seksuelt. Viruset er svært vanlig, og så mange som 80 % av alle seksuelt aktive kvinner og menn blir smittet med viruset i løpet av livet. De aller fleste infeksjonene er ufarlige. Likevel, i perioden 2004-2006 ble det registrert 1218 tilfeller av livmorhals-, vulva og vaginalkreft, og nesten 10 000 forstadier til disse krefttypene i Norge.

Les mer

Ved St. Olavs Hospital står spesialutdannede bioingeniører klare til å undersøke celleprøven din!

Ved St. Olavs Hospital står spesialutdannede bioingeniører klare til å undersøke celleprøven din!

23.01.2015

Hvis du er kvinne mellom 25 og 69 år anbefaler Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft deg regelmessig å ta celleprøve fra livmorhalsen. St. Olavs Hospital i Trondheim er ett av 18 laboratorier i Norge som tar imot celleprøver fra fastleger og gynekologer.

Les mer

Prøvetaking hjemme i stedet for gynekologisk undersøkelse

Prøvetaking hjemme i stedet for gynekologisk undersøkelse

10.12.2014

En ny nasjonal studie finansiert av Kreftforeningen kan danne grunnlag for bedre forebygging av livmorhalskreft, gjennom økt deltakelse og bedre testmetode i screening/masseundersøkelse.

Les mer

Informasjon fra Kreftregisteret 

 

 

The Cancer Registry of Norway is currently seeking, for our Research Department, and for entry in the position as soon as possible, a
Postdoctoral fellow (Researcher and developer)
Temporary position for 2 years, with possibilities of expansion, depending on external funding

Les mer

 

 Høringssvar

Nyheter på RSS