30 099 nordmenn fikk kreft i 2012

13.05.2014

I 2012 ble det registrert 30 099 nye krefttilfeller i Norge. 55 prosent av tilfellene var blant menn og 45 prosent var blant kvinner. Vi er bekymret over den høye forekomsten av føflekkreft både hos menn og kvinner, og at ratene for lungekreft fremdeles øker blant kvinner, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.

Les mer

Kreftregisteret

Arbeidsmiljø og kreftrisiko blant sykepleiere; Forlengelse av forskningsperiode

Arbeidsmiljø og kreftrisiko blant sykepleiere; Forlengelse av forskningsperiode

25.06.2014

I 2009 deltok ca 1500 norske sykepleiere i forskningsprosjektet Arbeidsmiljø og kreftrisiko blant sykepleiere. Prosjektet ble gjennomført ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), i samarbeid med Kreftregisteret.

Les mer

Ny norsk studie viser: God grunn for å delta i Mammografiprogrammet

Ny norsk studie viser: God grunn for å delta i Mammografiprogrammet

23.06.2014

En ny studie med data fra Mammografiprogrammet utført av forskere fra NTNU viser at dødeligheten av brystkreft er redusert med 28 prosent blant kvinner som inviteres til Mammografiprogrammet, og 37 prosent blant de som møter.

Les mer

2014: Når kommer mammografibussen til ditt distrikt

2014: Når kommer mammografibussen til ditt distrikt

17.06.2014

I Norge foregår mammografi normalt ved ett av 16 brystdiagnostiske sentre rundt om i landet. I tillegg til dette tilbyr 4 mammografibusser undersøkelser til kvinner mellom 50 og 69 år i distrikter i 9 fylker iår. Her finner du når mammografibussen kommer til ditt distrikt i 2014.

Les mer

Endringer i screening mot livmorhalskreft

Endringer i screening mot livmorhalskreft

17.06.2014

Trude Andreassen i Kreftregisteret beskriver, i en ny artikkel i det siste nummeret av Tidsskrift for den norske legeforening, de betydelige endringer programmet vil gjennomgå de neste årene.

Les mer

Høyt nivå av vitamin D beskytter mot leverkreft

Høyt nivå av vitamin D beskytter mot leverkreft

17.06.2014

En studie publisert i tidsskriftet Hepatology viser at vesteuropeere med mye D vitamin i blodet har lavere risiko for å få den vanligste formen for leverkreft enn de med lavt vitaminnivå. Vi må imidlertid vite mer før vi anbefaler vitamintilskudd i forebygging av kreft, sier overlege Elisabete Weiderpass i Kreftregisteret som har deltatt i studien.

Les mer

Disputas: Jo Steinson Stenehjem

Disputas: Jo Steinson Stenehjem

12.06.2014

M. Sc. Jo Steinson Stenehjem ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cancer incidence and occupational exposure in offshore oil industry workers.

Les mer

Disputas: Hanne Stensheim - Kreftepidemiologi

Disputas: Hanne Stensheim - Kreftepidemiologi

10.06.2014

Cand.med. Hanne Stensheim ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): A registry-based study of cancer and reproduction —fertility after cancer, outcomes in the offspring, and survival of pregnancy-associated cancer

Les mer

Informasjon fra Kreftregisteret

 

 

 

Til vår forskningsavdeling søker vi en effektiv og reflektert
Prosjekt- og forskningsadministrativ medarbeider (Spesialkonsulent/Førstekonsulent)
Fast stilling

Les mer

Til arbeidet med modernisering av Kreftregisterets håndtering av kreftdata, lyser vi ut 1-3 stillinger som
IT-Rådgiver – Nettverk
Engasjement i 1 år med mulighet for forlengelse

Les mer

Til arbeidet med modernisering av Kreftregisterets håndtering av kreftdata, lyser vi ut 1-3 stillinger som
IT-Rådgiver – Systemkonsulent
Engasjement i 1 år med mulighet for forlengelse

Les mer

 

 Høringssvar

Nyheter på RSS