Kreftforeningen gir 10 millioner til forskning i Kreftregisteret

04.11.2014

Kreftforeningen har innvilget 173 millioner kroner til kreftforskning. Dette er den største enkelttildelingen i Kreftforeningens historie. Kreftregisteret fikk tildelt i overkant av 10 millioner til forskning.

Les mer

Kreftregisteret

Prøvetaking hjemme i stedet for gynekologisk undersøkelse

Prøvetaking hjemme i stedet for gynekologisk undersøkelse

10.12.2014

En ny nasjonal studie finansiert av Kreftforeningen kan danne grunnlag for bedre forebygging av livmorhalskreft, gjennom økt deltakelse og bedre testmetode i screening/masseundersøkelse.

Les mer

Fem foredrag fra Kreftregisteret på Onkologisk Forum 2014

Fem foredrag fra Kreftregisteret på Onkologisk Forum 2014

18.11.2014

Årets Onkologisk Forum arrangeres Rica Holmenkollen Park Hotell i Oslo 20.11. – 21.11.2014. På årets konferanse vil det være fem foredrag fra medarbeidere ved Kreftregisteret.

Les mer

Deltagelse i screeningprogram for tarm-, bryst- og livmorhalskreft anbefales av EU som et av 12 gode råd mot kreft

Deltagelse i screeningprogram for tarm-, bryst- og livmorhalskreft anbefales av EU som et av 12 gode råd mot kreft

28.10.2014

EU oppdaterte nylig sine råd til befolkningen om hva den enkelte kan gjøre av kreftforebyggende tiltak for seg selv og sin familie. Et av rådene er å delta i organiserte screeningprogram for tarm-, bryst- og livmorhalskreft når man blir invitert.

Les mer

Lungekreft bak 32 700 tapte leveår i Norge i 2012

Lungekreft bak  32 700 tapte leveår i Norge i 2012

17.10.2014

I følge beregninger publisert i British Journal of Cancer tok lungekreft flest leveår av alle kreftformer, og nesten like mange som kreft i prostata, bryst og tykktarm tilsammen, sier avdelingsleder Bjørn Møller i Kreftregisteret som er medforfatter for studien.

Les mer

Mindre brystkreft med spredning blant kvinner som deltar i Mammografiprogrammet

Mindre brystkreft med spredning blant kvinner som deltar i Mammografiprogrammet

14.10.2014

Tema for årets Rosa sløyfe-aksjon er brystkreft med spredning, som også er et viktig tema i Mammografiprogrammet. Studier viser at kvinner som deltar i Mammografiprogrammet har betydelig mindre risiko for at det oppdages slik langtkommen brystkreft enn kvinner som ikke deltar.

Les mer

Nordic Information for Action eScience Center (NIASC)

10.10.2014

Det nystartede Nordic Information for Action e-Science Center (NIASC) i Stockholm skal utvikle IT verktøy for å styre og analysere data fra helseregistre og biobanker. Kreftregisteret er en av senterets 16 partnere fra de nordiske land, Estland og Polen.

Les mer

Resultater etter behandling av tarmkreft

Resultater etter behandling av tarmkreft

06.10.2014

Årsrapport fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft ble publisert 6.10.2014. Rapporten viser en økning i andelen pasienter med endetarmskreft som får strålebehandling før kirurgi, og at det er en økning i andel pasienter som er operert med laparoskopisk (kikkhulls-) teknikk, både for tykk- og endetarmskreft.

Les mer