Mindre brystkreft med spredning blant kvinner som deltar i Mammografiprogrammet

14.10.2014

Tema for årets Rosa sløyfe-aksjon er brystkreft med spredning, som også er et viktig tema i Mammografiprogrammet. Studier viser at kvinner som deltar i Mammografiprogrammet har betydelig mindre risiko for at det oppdages slik langtkommen brystkreft enn kvinner som ikke deltar.

Les mer

Kreftregisteret

Lungekreft bak 32 700 tapte leveår i Norge i 2012

Lungekreft bak  32 700 tapte leveår i Norge i 2012

17.10.2014

I følge beregninger publisert i British Journal of Cancer tok flest leveår av alle kreftformer, og nesten like mange som kreft i prostata, bryst og tykktarm tilsammen, sier avdelingsleder Bjørn Møller i Kreftregisteret som er medforfatter for studien.

Les mer

Nordic Information for Action eScience Center (NIASC)

10.10.2014

Det nystartede Nordic Information for Action e-Science Center (NIASC) i Stockholm skal utvikle IT verktøy for å styre og analysere data fra helseregistre og biobanker. Kreftregisteret er en av senterets 16 partnere fra de nordiske land, Estland og Polen.

Les mer

Resultater etter behandling av tarmkreft

Resultater etter behandling av tarmkreft

06.10.2014

Årsrapport fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft ble publisert 6.10.2014. Rapporten viser en økning i andelen pasienter med endetarmskreft som får strålebehandling før kirurgi, og at det er en økning i andel pasienter som er operert med laparoskopisk (kikkhulls-) teknikk, både for tykk- og endetarmskreft.

Les mer

Bedret overlevelse for lungekreftpasienter

Bedret overlevelse for lungekreftpasienter

06.10.2014

Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge. Vi har sett en positiv utvikling i overlevelse hos lungekreftpasienter de siste årene, men vi trenger mer detaljert informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasientene for å bidra til fortsatt kvalitetsforbedring, sier overlege Lars Fjellbirkeland som leder referansegruppen for Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft.

Les mer

PSA-test årsak til hver annen prostatakreftdiagnose

PSA-test årsak til hver annen prostatakreftdiagnose

06.10.2014

Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft for 2014 ble publisert 6.10. Det mest iøynefallende resultatet i rapporten er at testing for PSA fortsetter å øke, og er den suverent viktigste enkeltårsak til utredning for prostatakreft, sier overlege Viktor Berge, som leder referansegruppen for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft.

Les mer

Behandlingsdata fra fem nye kvalitetsregistre for kreft

06.10.2014

Kreftregisteret publiserte data fra åtte kvalitetsregistre for kreft 6. oktober 2014. Seks av disse registrene ble gitt nasjonal status i 2013 og fem rapporterer for første gang i år.

Les mer

Kreftsjekken – følg Krefteregisterets screeningprogrammer på Facebook

Kreftsjekken – følg Krefteregisterets screeningprogrammer på Facebook

01.10.2014

Den 1. oktober lanseres Kreftsjekken på Facebook. Kreftsjekken er en Facebookside som retter seg mot kvinner i målgruppene for Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Lik siden og del gjerne innholdet med andre.

Les mer