Cancer in Norway 2014

27.11.2015

- De kreftformene som kan forebygges, er også de som øker mest. Det er spesielt og paradoksalt, sier Kreftregisterets direktør Giske Ursin. Nå håper hun at både enkeltpersoner og samfunnet for øvrig legger enda mer vekt på tiltak som virker forebyggende for kreft. Et framtredende trekk ved krefttallene for 2014 er at de kreftformene som

Les mer

Kreftregisteret

Ressurssterke lungekreftpasienter opereres oftere

03.05.2016

Lungekreftpasienter med høy utdanning og inntekt har større sjanse for å bli operert enn pasienter med lavere utdanning og inntekt, viser en fersk studie fra Kreftregisteret.

Les mer

6000 flere livmorhalsprøver etter #sjekkdeg

27.04.2016

- Dette er historisk! Vi har aldri tidligere sett en så markant økning i antall unge kvinner som tar celleprøve, så dette er vi veldig glade for, sier Ameli Tropé, leder av Livmorhalsprogrammet.

Les mer

Livmorhalssjekk hjemme kan øke screening-deltakelse

Livmorhalssjekk hjemme kan øke screening-deltakelse

15.04.2016

For kvinner som vegrer seg mot å gå til lege for livmorhalssjekk kan hjemmetest bli et alternativ. En ny studie fra Kreftregisteret viser lovende resultater, og at kvinnene i studien var fornøyde med å kunne sjekke seg hjemme i ro og mak.

Les mer

Rapport tomosyntese i mammografiscreening

Rapport tomosyntese i mammografiscreening

21.01.2016

Rapporten representerer et svært viktig dokument i prosessen mot en eventuell overgang fra digital mammografi (2D) til DBT i Mammografiprogrammet. Arbeidsgruppen er tydelige i sin konklusjon: det er i dag er for lite kunnskap om effektene av, resultater fra og erfaringer med bruk av DBT til å ta metoden i bruk i Mammografiprogrammet.

Les mer

Cancer in Norway 2014 foreligger nå i trykt utgave

Cancer in Norway 2014 foreligger nå i trykt utgave

15.01.2016

Cancer in Norway 2014 foreligger nå i trykt utgave og kan bestilles fra Kreftregisteret.

Les mer

Bedre prognose for kvinner med brystkreft oppdaget i Mammografiprogrammet

Bedre prognose for kvinner med brystkreft oppdaget i Mammografiprogrammet

12.01.2016

Kvinner med screeningoppdaget brystkreft har betydelig bedre prognose enn kvinner som venter med å ta mammografi til de får symptomer.

Les mer

Fortsatt økning i lungekreft blant kvinner

Fortsatt økning i lungekreft blant kvinner

07.12.2015

Forskere ser med bekymring på kurvene for lungekreft blant kvinner. – Selv om sammenhengen mellom røyk og lungekreft har vært velkjent i nærmere 50 år nå, ser vi fortsatt ingen tegn til nedgang i lungekreftforekomsten blant kvinner, sier forsker ved Kreftregisteret, Tom Grimsrud.

Les mer